1
00:00:01,310 --> 00:00:02,680
Towa a Setsuna.

2
00:00:02,890 --> 00:00:07,560
Mezi námi polodémoními dvojčaty
existují dva různé světy současně.

3
00:00:08,860 --> 00:00:10,400
Člověk a démon.

4
00:00:10,400 --> 00:00:12,240
Feudální éra a současnost.

5
00:00:12,780 --> 00:00:14,320
Mír a válka.

6
00:00:14,570 --> 00:00:16,200
Radost a smutek.

7
00:00:16,200 --> 00:00:17,320
Sny a realita.

8
00:00:17,910 --> 00:00:19,530
Jeden okamžik a věčnost.

9
00:00:19,740 --> 00:00:22,370
A nakonec i láska a nenávist.

10
00:00:23,500 --> 00:00:26,210
Feudální pohádka: Polodémoní princezna.

11
00:00:26,710 --> 00:00:30,460
Půjdeme vpřed i přes překážky osudu!

12
00:00:33,340 --> 00:00:35,010
Její Výsost vstupuje!

13
00:00:39,390 --> 00:00:42,390
Můžete zvednout hlavy.

14
00:00:48,310 --> 00:00:49,770
Není to lord?

15
00:00:49,770 --> 00:00:50,520
Kdo je to?

16
00:00:50,940 --> 00:00:52,990
Jste překvapení, zabijáci démonů?

17
00:00:52,990 --> 00:00:56,540
Nebyl to můj otec, kdo vás zavolal, ale já.

18
00:00:56,540 --> 00:00:59,950
Jsem Aiya, dcera Ogigayatsa Hiiragiho Danja.

19
00:01:01,280 --> 00:01:02,410
Hmm...

20
00:01:02,660 --> 00:01:04,880
Takže to je lordova dcera.

21
00:01:04,880 --> 00:01:05,830
Chápu.

22
00:01:06,080 --> 00:01:08,880
Takže, zabijáci démonů. Který z vás je šéf?

23
00:01:08,880 --> 00:01:11,990
Náš šéf bohužel v současné době chybí.

24
00:01:11,990 --> 00:01:13,300
Chybí?

25
00:01:14,590 --> 00:01:18,340
Nevím, jestli s vámi můžu
........