1
00:00:08,403 --> 00:00:12,800
Sama v márnici, zaslechla jsem
tiché cupitání.

2
00:00:42,715 --> 00:00:44,383
Mami?

3
00:00:50,422 --> 00:00:54,154
EL MUERTO

4
00:00:59,952 --> 00:01:01,412
Mami?

5
00:01:11,356 --> 00:01:14,716
Ano, já vím. Právě jsem
dostala nový případ.

6
00:01:14,741 --> 00:01:16,284
Proto ti právě volám zpátky.

7
00:01:16,539 --> 00:01:17,874
Dobře.

8
00:01:31,201 --> 00:01:32,866
Psst.

9
00:01:33,100 --> 00:01:34,935
Teď nemůžeš svou maminku rušit.

10
00:01:37,156 --> 00:01:39,036
Jsem Antonio, pamatuješ?

11
00:01:39,061 --> 00:01:40,645
Pracuji s tvou matkou.

12
00:01:40,670 --> 00:01:42,714
Hlídám tě, zatímco ona pracuje.

13
00:01:44,121 --> 00:01:46,373
Je na mě pořád ještě naštvaná?

14
00:01:46,518 --> 00:01:49,302
Svěřila se ti, že
se mnou nechce mluvit?

15
00:01:51,980 --> 00:01:53,625
Pohádaly jsme se.

16
00:01:54,418 --> 00:01:56,300
Ani já s ní nechci mluvit.

17
00:01:56,492 --> 00:01:58,802
- To nemyslíš vážně.
- Řekla mi něco ošklivého.

18
00:01:58,827 --> 00:02:01,054
Je to tvá maminka.
Vím, že se s ní chceš udobřit.

19
00:02:01,079 --> 00:02:03,014
Nechtěla jsem utéct.

20
00:02:03,549 --> 00:02:05,589
Jenom jsem chtěla vidět tátu.

21
00:02:05,614 --> 00:02:07,365
Si, si.

22
00:02:07,390 --> 00:02:09,267
Chci, aby se vrátil domů.

23
00:02:09,292 --> 00:02:11,210
Ty a tvoje matka se určitě dohodnete.

24
00:02:11,331 --> 00:02:13,834
Prozatím ale musíš zůstat tady,
........