1
00:00:06,465 --> 00:00:10,469
- 31 252.
- Tolikrát volal děkan?

2
00:00:10,552 --> 00:00:11,470
Dle mého krokoměru

3
00:00:11,553 --> 00:00:14,097
je to počet kroků,
které jsem udělala, abych vás stíhala.

4
00:00:14,181 --> 00:00:16,350
- Tady máte.
- Nechci další jablko.

5
00:00:16,433 --> 00:00:19,186
- Také vás shání děkan medicíny.
- Řekněte mu, že jím jablko.

6
00:00:19,269 --> 00:00:21,438
- Řekněte mu to sám.
- Musím šetřit energií.

7
00:00:21,521 --> 00:00:23,357
Je ve vaší kanceláři.

8
00:00:28,654 --> 00:00:29,488
Děkane.

9
00:00:31,156 --> 00:00:32,324
Máte padáka.

10
00:00:39,456 --> 00:00:41,833
- Máte padáka.
- Fajn.

11
00:00:42,834 --> 00:00:47,130
- Říkal jsem, že máte padáka.
- A já jsem říkal fajn.

12
00:00:48,966 --> 00:00:50,259
Co myslíte tím „fajn“?

13
00:00:50,342 --> 00:00:53,470
Před dvěma měsíci
jste o tuto práci v podstatě žebral.

14
00:00:53,553 --> 00:00:54,972
Od té doby se hodně změnilo.

15
00:00:55,055 --> 00:00:57,266
Tehdy měla tato země zdravotní pojištění.

16
00:00:57,349 --> 00:00:59,560
Před dvěma měsíci
jsem ještě žil se svou ženou.

17
00:00:59,643 --> 00:01:01,937
Prosím, nevykládejte mi, že se hroutíte,

18
00:01:02,020 --> 00:01:03,647
protože to tak zní.

19
00:01:03,730 --> 00:01:05,941
Ne, to se jen snažím pomoct
této nemocnici.

20
00:01:06,024 --> 00:01:09,236
Jak to můžete říct, když jste rozprášil
celou kardiochirurgii,

21
00:01:09,319 --> 00:01:12,656
vykuchal jste největší zdroj příjmů
této nemocnice?

22
00:01:12,739 --> 00:01:14,950
Zrušil jsem ji já,
nebo by to udělala Hygiena.
........