1
00:00:12,721 --> 00:00:13,555
Dobrá.

2
00:00:14,181 --> 00:00:16,683
Priorita je prostor
příjezdu na pohotovost.

3
00:00:16,767 --> 00:00:19,978
Musí být průjezdný pro sanitky.

4
00:00:20,062 --> 00:00:23,857
A nachystejte místo na zahřátí
pro všechny, kdo to budou potřebovat.

5
00:00:23,941 --> 00:00:25,400
- Maxi, den sněhu.
- Jo.

6
00:00:25,484 --> 00:00:26,944
Pořádný den sněhu.

7
00:00:27,027 --> 00:00:29,738
Vlastně to je večer sněhu,
ale to není tak poetické.

8
00:00:29,821 --> 00:00:30,739
- Nemyslíte?
- Jistě.

9
00:00:30,822 --> 00:00:33,951
Nic není tak magické
jako slova „den sněhu“.

10
00:00:34,034 --> 00:00:36,578
Možná později?
Momentálně musím nemocnici připravit

11
00:00:36,662 --> 00:00:39,414
na nejhorší sněhovou bouři
za posledních nevím kolik let.

12
00:00:39,498 --> 00:00:41,959
Dvaasedmdesát let. Jo, je to dlouho.

13
00:00:42,042 --> 00:00:46,505
Ano, podobné množství sněhu
napadlo v letech 2010 a 2016,

14
00:00:46,588 --> 00:00:49,424
ale tohle bude
spíš jako velký blizard z roku 1947.

15
00:00:49,508 --> 00:00:50,509
Jak to všechno víte?

16
00:00:50,592 --> 00:00:52,386
Protože jsem blázen do počasí.

17
00:00:52,469 --> 00:00:55,097
Před sedmi lety
jsem dal na střechu anemometr.

18
00:00:55,180 --> 00:00:56,807
Nejlepší rozhodnutí
v mém životě. Podívejte.

19
00:00:56,890 --> 00:00:58,183
Podívejte na výkyvy v bouři.

20
00:00:58,267 --> 00:01:00,018
Můžeme ji sledovat pomocí geolokace.

21
00:01:00,102 --> 00:01:02,145
Páni, ta řádí všude kolem.

22
00:01:02,229 --> 00:01:03,230
Jo, tím se vysvětluje,

........