1
00:00:48,340 --> 00:00:50,175
Dozadu!

2
00:00:55,597 --> 00:00:57,140
- Vítězný bod!
- Hra!

3
00:00:59,226 --> 00:01:00,519
Vy jste pěkně dostali.

4
00:01:00,602 --> 00:01:02,729
Jo, kámo. Musím otevřít krám.

5
00:01:02,813 --> 00:01:04,648
Kenny, bez tebe nám jeden chybí.

6
00:01:04,731 --> 00:01:06,441
Jako byste ke mně pak všichni nešli

7
00:01:06,525 --> 00:01:07,776
a neprosili, ať vás vezmu.

8
00:01:07,859 --> 00:01:11,446
- Hej, vy s kočárkem. Hrajete?
- Já?

9
00:01:13,782 --> 00:01:14,992
Nemůžu. Dítě.

10
00:01:15,075 --> 00:01:16,076
Pohlídám ho.

11
00:01:18,036 --> 00:01:19,913
Ne, to nemusíš. Nechci…

12
00:01:19,997 --> 00:01:22,874
Hlídám děti pořád. Nemáte důvod nehrát.

13
00:01:25,043 --> 00:01:25,919
Vážně?

14
00:01:31,216 --> 00:01:32,884
Běž! Chytej!

15
00:01:32,968 --> 00:01:34,303
Běž!

16
00:01:34,386 --> 00:01:37,389
Hej, kočárkáři,
kdo vás učil driblovat? Vaše dítě?

17
00:01:44,146 --> 00:01:45,397
U mě teda ne, kotě!

18
00:01:45,480 --> 00:01:47,232
Říkal jsem, že mám rakovinu?

19
00:01:47,316 --> 00:01:50,819
Hej, kočárkáři, doufám,
že vaše dítě podědí aspoň vaši matiku.

20
00:01:50,902 --> 00:01:52,738
Jdeme na to! Hra!

21
00:01:53,530 --> 00:01:55,157
To je ono! Běž!

22
00:01:57,868 --> 00:02:00,829
Běž! Dostaň ho!

23
00:02:00,912 --> 00:02:02,331
Dostaň ho!

24
00:02:03,248 --> 00:02:05,626
- Házej!
- Házej!
........