1
00:00:01,210 --> 00:00:02,211
VIDELI STE

2
00:00:02,294 --> 00:00:04,546
<i>- Tobe? Čo si spravil?
- Čo... čo... čo sa deje?</i>

3
00:00:04,630 --> 00:00:07,424
<i>Leanne? Leanne?</i>

4
00:00:07,508 --> 00:00:08,926
Kde je Jericho?

5
00:00:09,009 --> 00:00:10,135
Musím odísť.

6
00:00:10,219 --> 00:00:12,554
Uniesť 18-ročné dievča
a väzniť ho na povale

7
00:00:12,638 --> 00:00:14,556
<i>je úplne iná káva.</i>

8
00:00:15,182 --> 00:00:16,600
Chceš nám pomôcť, Leanne, viem.

9
00:00:16,683 --> 00:00:17,684
„Podľa porekadla...“

10
00:00:17,768 --> 00:00:19,770
Zlato. Ty máš chuť.

11
00:00:20,938 --> 00:00:22,439
Chcem ho naspäť!

12
00:00:22,523 --> 00:00:23,732
Bože, ubližujete mi!

13
00:00:23,815 --> 00:00:26,318
Kde je?

14
00:00:26,401 --> 00:00:28,737
Čo si spravila?

15
00:01:19,734 --> 00:01:21,486
Som Leanne Graysonová.

16
00:01:24,322 --> 00:01:25,531
Leanne Graysonová.

17
00:01:28,034 --> 00:01:29,285
Leanne Graysonová.

18
00:01:31,120 --> 00:01:32,705
A pochádzam z Wisconsinu.

19
00:01:34,624 --> 00:01:37,668
Som Leanne Graysonová
a pochádzam z Wisconsinu.

20
00:01:39,253 --> 00:01:41,380
Vynikám v pečení koláčov.

21
00:03:05,298 --> 00:03:06,466
Už si hore.

22
00:03:08,843 --> 00:03:12,638
Napadlo nám, že by si uvítala,
keby sme ťa občas pustili z izby.

23
00:03:12,722 --> 00:03:14,682
Každý deň v stanovenom čase.

24
00:03:15,391 --> 00:03:17,768
Povedz, kedy by ti to vyhovovalo najviac.

........