1
00:00:06,940 --> 00:00:08,830
Je tam vojenská základna.

2
00:00:09,968 --> 00:00:12,719
Chci, abys tam jel,

3
00:00:12,720 --> 00:00:18,220
a přivezl mi oheň.

4
00:00:21,340 --> 00:00:24,060
Mluví k vám Harold Emery Lauder.

5
00:00:24,066 --> 00:00:26,193
Tohle dělám z vlastní vůle.

6
00:00:29,580 --> 00:00:32,865
Myslela jsem, že vás má vést Nick.

7
00:00:32,866 --> 00:00:35,819
Ale Pán si Nicka vzal,

8
00:00:35,820 --> 00:00:37,699
a to známená,

9
00:00:37,700 --> 00:00:41,249
že je povedeš ty, Stu Redmane.

10
00:00:41,250 --> 00:00:46,546
Brzy přijde zničit ty,
kdo se mu postaví.

11
00:00:46,547 --> 00:00:49,419
Jeho království je na západě.

12
00:00:49,420 --> 00:00:52,199
Právě tam musíte jít,

13
00:00:52,200 --> 00:00:54,138
a postavit se mu.

14
00:00:55,806 --> 00:00:58,475
Do východu slunce
chci být hodně daleko.

15
00:01:02,271 --> 00:01:03,772
Zpomal!

16
00:01:12,364 --> 00:01:16,380
- Takhle to bude lepší, Harolde.
- Jdi k čertu!

17
00:01:17,180 --> 00:01:18,780
Mrcho!

18
00:01:20,122 --> 00:01:21,725
- Stu! Stu!
- Ne!

19
00:01:23,150 --> 00:01:24,585
Mám zlomenou nohu.

20
00:01:25,794 --> 00:01:28,046
Když si vezmeš tři nebo čtyři,

21
00:01:28,047 --> 00:01:29,881
tak je to smrtelná dávka.

22
00:01:29,882 --> 00:01:31,341
Rozumíš mi, Texasane?

23
00:01:31,342 --> 00:01:33,218
Rozumím.

24
00:01:36,200 --> 00:01:37,430
Ahoj, lidi.

........