1
00:00:06,910 --> 00:00:15,540
Titulky 16.2.2021
Andrea1717

2
00:01:27,300 --> 00:01:29,900
<i>Miluj ma, ak si trúfaš</i>

3
00:01:29,900 --> 00:01:32,900
<i>20. epizóda</i>

4
00:01:37,200 --> 00:01:40,400
- Vystreľ.
- Položte zbraň na zem, pane.

5
00:01:40,400 --> 00:01:44,340
- Nehýbte sa pane. Položte zbraň.
- Položte zbraň!

6
00:01:44,340 --> 00:01:46,470
Dielo, vystreľ.

7
00:01:46,470 --> 00:01:48,750
Položte zbraň na zem, pane.

8
00:01:48,800 --> 00:01:52,100
Položte zbraň na zem.

9
00:02:21,000 --> 00:02:23,600
Zi Yu!
Zi Yu! Zi Yu!

10
00:02:23,700 --> 00:02:26,200
Zi Yu! Zi Yu!

11
00:02:26,200 --> 00:02:30,750
- Zabi ho.
- Zi yu! Zi Yu!

12
00:02:30,750 --> 00:02:34,200
Zi Yu! Zi Yu!

13
00:02:34,200 --> 00:02:38,300
Dielo, poslúchni rozkaz.
Zabi toho muža.

14
00:02:38,300 --> 00:02:42,500
Xun Ran.
Xun Ran, to som ja Yao Yao!

15
00:02:42,500 --> 00:02:45,250
Xun Ran, ja som Yao Yao!

16
00:02:45,250 --> 00:02:49,000
Zabi ho!
Zabi toho muža!

17
00:02:49,000 --> 00:02:54,500
Xun Ran, ja som Yao Yao.
Xun Ran!

18
00:02:54,570 --> 00:02:58,120
Xun Ran!

19
00:03:08,700 --> 00:03:11,400
Nechajte ho.

20
00:03:28,590 --> 00:03:34,090
Xun Ran!

21
00:03:34,500 --> 00:03:39,100
Xun Ran! Xun Ran! Xun Ran!

22
00:03:39,200 --> 00:03:42,400
Xun Ran!

23
00:03:42,400 --> 00:03:48,800
Nechajte ma! Xun Ran!
........