1
00:00:44,650 --> 00:00:48,810
Co se děje? Jsi potichu.

2
00:00:49,420 --> 00:00:53,250
Nemůžeme tento úkol odříct?

3
00:00:53,590 --> 00:00:55,320
Proč?

4
00:00:55,530 --> 00:01:00,560
Je to sériový vrah. Zabíjí bez váhání.

5
00:01:01,200 --> 00:01:04,339
Ten úder naplánoval on.

6
00:01:04,340 --> 00:01:07,800
To je záruka bezpečnosti.

7
00:01:09,010 --> 00:01:13,709
A jsem si jistá, že o nás také ví.

8
00:01:13,710 --> 00:01:16,679
Co? O čem?

9
00:01:16,680 --> 00:01:19,180
Já jdu, Raye.

10
00:01:19,680 --> 00:01:22,410
Hej, Naomi.

11
00:01:23,420 --> 00:01:25,650
Budu v pořádku, Raye.

12
00:01:30,400 --> 00:01:34,330
Znáš "takami no kenbutsu"?

13
00:02:12,040 --> 00:02:14,760
"Takami no kenbutsu".

14
00:02:15,110 --> 00:02:19,570
Sledovat vývoj událostí jako divák.

15
00:02:21,250 --> 00:02:25,070
Můj záměr je bojovat spolu s nimi.

16
00:02:26,050 --> 00:02:29,419
Po případu B.B...

17
00:02:29,420 --> 00:02:31,959
je to podruhé, co jste pověřil Naomi.

18
00:02:31,960 --> 00:02:35,589
Musíte Naomi opravdu věřit.

19
00:02:35,590 --> 00:02:38,729
Chtěla odejít od F.B.I. a vdát se.

20
00:02:38,730 --> 00:02:42,630
V takový okamžik
může být velmi schopná.

21
00:02:43,270 --> 00:02:45,830
Třeba takhle.

22
00:02:47,840 --> 00:02:51,910
Také jste přemýšlel o odchodu?

23
00:02:52,510 --> 00:02:54,510
Já? Odejít?

24
00:02:55,850 --> 00:03:00,350
Pro mě je tohle všechno.

25
00:03:02,220 --> 00:03:08,200
Watari, budu šťastný,
........