1
00:00:36,960 --> 00:00:42,680
<i>Avšak v Německu nyní rozhoduje</i>
<i>Adolf Hitler.</i>

2
00:00:43,800 --> 00:00:46,400
<i>Zde je právě poté, co přebral moc,</i>

3
00:00:46,560 --> 00:00:51,240
<i>mimo jiné s dřívějším říšským</i>
<i>kancléřem Franzem von Papenem.</i>

4
00:00:53,680 --> 00:00:57,600
<i>A také s hvězdným Hermannem Göringem.</i>

5
00:01:18,120 --> 00:01:22,080
Ten Hitler je…

6
00:01:23,840 --> 00:01:27,360
urážka.

7
00:02:53,760 --> 00:03:00,000
„PŘI BLIŽŠÍM OHLEDÁNÍ NEOBSTOJÍ
ŽÁDNÁ LIDSKÁ BYTOST“ - TORGNY SEGERSTEDT

8
00:03:06,400 --> 00:03:10,240
ÚNOR 1933

9
00:03:16,480 --> 00:03:19,240
TORGNY SEGERSTEDT
ŠÉFREDAKTOR

10
00:03:49,240 --> 00:03:52,800
DNES

11
00:03:54,400 --> 00:03:57,720
- Vyhlášení války.
- Ano.

12
00:03:58,840 --> 00:04:02,320
- Vyrušuji?
- Dobrý den, Majo.

13
00:04:02,480 --> 00:04:04,800
- Ahoj.
- Ahoj.

14
00:04:06,520 --> 00:04:09,880
- Torgny vyhlásil válku, drahá.
- Nám?

15
00:04:10,760 --> 00:04:15,520
Ne, tentokrát jsme všichni tři
na stejné straně.

16
00:04:17,519 --> 00:04:19,839
Tak to si poslechnu.

17
00:04:22,040 --> 00:04:25,640
„Ten Hitler je urážka.

18
00:04:26,320 --> 00:04:32,240
Je urážkou rozumu nutit takového vůdce
tak skvělému lidu.

19
00:04:32,440 --> 00:04:35,880
Tohle není pouze německá záležitost.

20
00:04:36,040 --> 00:04:39,680
Německo není izolovaný ostrov v moři.

21
00:04:39,840 --> 00:04:41,880
Je přímo uprostřed Evropy.

22
00:04:42,760 --> 00:04:48,520
Nutit svět, aby vynakládal úsilí
na tohoto člověka, je neomluvitelné.

23
........