1
00:00:04,100 --> 00:00:14,000
Titulky 18.2.2021
Andrea1717

2
00:01:27,400 --> 00:01:30,000
<i>Miluj ma, ak si trúfaš</i>

3
00:01:30,000 --> 00:01:32,750
<i>23. epizóda</i>

4
00:02:11,800 --> 00:02:13,500
Ewan?

5
00:02:16,200 --> 00:02:17,800
Ewan?

6
00:02:24,300 --> 00:02:26,000
Ewan?

7
00:02:28,400 --> 00:02:30,000
Ewan?

8
00:03:08,400 --> 00:03:10,100
Prepáč.

9
00:03:12,400 --> 00:03:14,000
Prepáč.

10
00:03:27,400 --> 00:03:29,000
Profesor Bo mal pravdu.

11
00:03:29,000 --> 00:03:32,790
Našli sme v archíve Xie Hanovu
identitu a odtlačky prstov.

12
00:03:32,800 --> 00:03:35,500
Zdá sa, že je to úplné a normálne.

13
00:03:35,500 --> 00:03:38,400
Nebolo ani stopy po tom,
že by to bolo falošné.

14
00:03:38,400 --> 00:03:39,600
Ale?

15
00:03:39,600 --> 00:03:41,400
Ale skutočný počítačový expert

16
00:03:41,400 --> 00:03:44,200
zistí, kedy sa objavili.

17
00:03:44,200 --> 00:03:46,200
- Povedz to jednoducho.
- Jednoducho,

18
00:03:46,200 --> 00:03:49,370
všetky Xie Hanove zložky

19
00:03:49,400 --> 00:03:51,400
sa objavili v rovnakom čase,

20
00:03:51,400 --> 00:03:55,400
čo znamená,
že táto identita je falošná.

21
00:03:55,400 --> 00:03:59,000
Xie Han sa naposledy
objavil v roku 2006.

22
00:03:59,000 --> 00:04:02,000
Odvtedy zmizol.

23
00:04:02,000 --> 00:04:04,800
Tommyho prvý prípad

24
00:04:04,800 --> 00:04:07,200
........