1
00:00:11,059 --> 00:00:15,101
Jednotky vesmírného nasazení
1x06 Špion

1
00:00:17,059 --> 00:00:18,101
Co bych jim vzkázal?

2
00:00:18,185 --> 00:00:21,313
Myslím,
že čtenářům Hvězd a pruhů bych vzkázal,

3
00:00:21,396 --> 00:00:23,649
že porážka Letectva

4
00:00:23,732 --> 00:00:26,818
při prvním společném
cvičení je skvělý pocit.

5
00:00:27,277 --> 00:00:30,739
Byli to důstojní soupeři,
ale podařilo se nám je rozdrtit.

6
00:00:31,740 --> 00:00:32,574
Dobře...

7
00:00:33,116 --> 00:00:34,326
Nechci se „vlamovat“,

8
00:00:34,618 --> 00:00:37,579
ale skončili dřív,
než Mark Ronson sáhl do strun.

9
00:00:37,663 --> 00:00:39,373
Vlamovat?

10
00:00:42,501 --> 00:00:43,502
Jo.

11
00:00:43,961 --> 00:00:45,128
Nevím, co to znamená.

12
00:00:45,462 --> 00:00:47,172
To si nepište.

13
00:00:47,256 --> 00:00:49,216
Hlavní je, že jsme vyhráli.

14
00:00:49,299 --> 00:00:51,760
A nejvíc se na tom podílel
člověk po vaší pravici,

15
00:00:51,844 --> 00:00:53,136
doktor Adrian Mallory.

16
00:00:53,554 --> 00:00:56,056
Povězte, na čem stojí váš vztah?

17
00:00:56,765 --> 00:00:57,599
Na důvěře.

18
00:00:57,683 --> 00:00:58,976
A vzájemné úctě.

19
00:01:00,561 --> 00:01:01,854
Ano, důvěře.

20
00:01:02,396 --> 00:01:04,648
A čas nám vypršel. Bylo to super.

21
00:01:04,731 --> 00:01:06,650
Díky, že jste přijeli. Chcete foto?

22
00:01:06,733 --> 00:01:08,235
Můžu ho zfotošopovat. To není problém.

23
00:01:08,318 --> 00:01:10,237
........