1
00:01:02,479 --> 00:01:05,065
Zlato? Je to tu!

2
00:01:06,692 --> 00:01:07,693
Dorothy?

3
00:01:07,776 --> 00:01:09,027
Tiše.

4
00:01:10,070 --> 00:01:12,197
Promiň, pojď se podívat.

5
00:01:17,077 --> 00:01:20,289
Kolika prý nemusí být nutně
způsobena zažíváním.

6
00:01:20,372 --> 00:01:22,875
Může ji vyvolat psychická bolest.

7
00:01:22,958 --> 00:01:25,627
On netrpí psychickou bolestí. Je to dítě.

8
00:01:25,711 --> 00:01:26,712
No...

9
00:01:26,795 --> 00:01:29,423
Opuštění matčina lůna
může být traumatické.

10
00:01:29,506 --> 00:01:31,175
Tohle vyřeší všechno.

11
00:01:31,800 --> 00:01:34,428
Když ho vypijeme dost,
kdo potřebuje spánek?

12
00:01:36,805 --> 00:01:38,849
Dělá snad kouzelný kofein?

13
00:01:39,474 --> 00:01:41,018
Tak nějak.

14
00:01:41,101 --> 00:01:42,936
Počkej, až ochutnáš pěnu.

15
00:01:43,478 --> 00:01:48,525
Portafiltr,
85 milimetrů, chromovaná mosaz.

16
00:01:55,866 --> 00:01:57,242
Ne.

17
00:02:02,206 --> 00:02:05,125
- Já tam jdu.
- Připravím ti macchiato.

18
00:02:23,310 --> 00:02:24,853
Kde je?

19
00:02:25,729 --> 00:02:29,066
- Kde je?
- Juliane, zastav ho.

20
00:02:29,149 --> 00:02:31,193
- To by stačilo.
- Poslyšte.

21
00:02:31,276 --> 00:02:33,320
Vysvětlím vám to v autě.

22
00:02:33,403 --> 00:02:36,198
Jestli chcete vidět Leanne,
přineste nám Jericha.

23
00:02:36,281 --> 00:02:41,078
„Neubližuj služebníkovi,
jenž je chudý a potřebný.“
........