1
00:00:01,460 --> 00:00:02,461
VIDELI STE

2
00:00:02,544 --> 00:00:05,255
Ty nevieš, koho si prichýlil
vo vlastnom dome?

3
00:00:05,339 --> 00:00:07,508
<i>Leanne spravila čosi nerozvážne.</i>

4
00:00:07,591 --> 00:00:09,301
<i>Pani Marinová je ku mne veľmi milá.</i>

5
00:00:09,384 --> 00:00:13,555
Matka rodiny, v ktorej som slúžila,
je veľmi chorá. Potrebujú ma.

6
00:00:14,473 --> 00:00:16,642
Čo si spravila?

7
00:00:16,725 --> 00:00:20,479
„Zajtra o 8.00 prineste
do reštaurácie Franklinville 200-tisíc.“

8
00:00:20,562 --> 00:00:21,980
Mám z toho blbý pocit.

9
00:00:22,064 --> 00:00:23,649
<i>Nerobia to pre peniaze.</i>

10
00:00:23,732 --> 00:00:24,900
Prečo si jej to spravila?

11
00:00:24,983 --> 00:00:27,486
Chcem vidieť, že dostane, čo jej patrí.

12
00:00:28,779 --> 00:00:30,155
<i>Julian?</i>

13
00:01:34,511 --> 00:01:37,097
Zlatko? Je to tu! Prišlo to!

14
00:01:38,724 --> 00:01:39,725
Dorothy?

15
00:01:39,808 --> 00:01:41,059
Nekrič!

16
00:01:42,102 --> 00:01:44,229
Prepáč. Poď sa pozrieť.

17
00:01:49,109 --> 00:01:52,321
Koliku vraj nemusia spôsobovať
len tráviace ťažkosti.

18
00:01:52,404 --> 00:01:54,907
Môže byť spôsobená aj psychickou bolesťou.

19
00:01:54,990 --> 00:01:57,659
Zlatko, on nemá psychické bolesti.
Je to bábo.

20
00:01:57,743 --> 00:01:58,744
Nuž...

21
00:01:58,827 --> 00:02:01,455
Ale opustenie maternice
musí byť traumatické.

22
00:02:01,538 --> 00:02:03,207
Tak, toto nám všetko vyrieši.

23
00:02:03,832 --> 00:02:06,460
Lebo kto by spal po toľkom kofeíne?

24
00:02:08,837 --> 00:02:10,881
........