1
00:00:09,703 --> 00:00:12,342
Tady je otázka,

2
00:00:12,367 --> 00:00:15,962
jaké je spojení mezi
Anni-Frid Lyngstad z ABBA

3
00:00:18,210 --> 00:00:19,928
a Charlesem Darwinem?

4
00:00:21,738 --> 00:00:23,091
Odpověď?

5
00:00:27,567 --> 00:00:29,000
Adolf Hitler.

6
00:00:33,924 --> 00:00:36,433
Jako tisíce miminek počatých

7
00:00:36,488 --> 00:00:38,873
během nacistické okupace Norska,

8
00:00:38,967 --> 00:00:41,182
Anni-Frid Lyngstad byla dítě

9
00:00:41,207 --> 00:00:44,633
mladé norky a německého vojáka.

10
00:00:46,327 --> 00:00:49,797
Nacistické vedení
podporovalo tyto vztahy.

11
00:00:49,886 --> 00:00:53,681
Měli schéma selektivního
rozmnožování k vytvoření

12
00:00:53,706 --> 00:00:55,359
árijské panské rasy.

13
00:00:57,167 --> 00:01:00,523
Jejich schéma bylo
inspirováno hrubou manipulací

14
00:01:00,548 --> 00:01:03,679
evoluční teorií Charlese Darwina,

15
00:01:03,767 --> 00:01:06,076
nebo přežití nejschopnějších.

16
00:01:11,271 --> 00:01:14,853
V tomto programu budu
zkoumat, jak se Darwinova teorie

17
00:01:14,878 --> 00:01:19,401
používá k ovlivňování kultury a politiky.

18
00:01:20,108 --> 00:01:24,315
Od druhé světové války se
používá k odrazování od rasismu

19
00:01:24,340 --> 00:01:27,214
a propagaci myšlenky lidské rovnosti.

20
00:01:28,967 --> 00:01:31,675
Ale předtím to bylo zneužito,

21
00:01:31,753 --> 00:01:33,863
aby to ospravedlnilo diskriminaci,

22
00:01:34,051 --> 00:01:36,963
imperialismus a masové vraždění.

23
00:01:39,847 --> 00:01:43,396
A tady, v této vile
ve Wannsee v Berlíně,

24
........