1
00:00:00,631 --> 00:00:04,131
Filmová studia "SOJUZMULTFILM"
Moskva 1950

2
00:00:04,632 --> 00:00:07,898
<font color="#ff00ff">PÍŠŤALKA A DŽBÁNEK</font>

3
00:00:07,899 --> 00:00:10,899
Scénář - V. Katajev
Verše - V. Katajev a M. Volpin

4
00:00:12,359 --> 00:00:14,915
Režie - V. GROMOV
Hudba - A. SPADAVEKKIA

5
00:00:14,916 --> 00:00:17,816
Výroba - V. DEGŤARIOV
Kamera - Je. PETROVOVÁ

6
00:00:17,817 --> 00:00:19,817
Zvuk - B. FILČIKOV

7
00:00:28,635 --> 00:00:32,074
Vstali jsme dnes brzo, víte...
...dřív, než všecky děti na světě.

8
00:00:32,078 --> 00:00:35,777
A když pryč jsme odcházeli,
nikoho jsme nevzbudili.

9
00:00:35,826 --> 00:00:39,120
- Ať jen oddychují!
- Ať jen oddychují!

10
00:00:39,191 --> 00:00:42,709
Nejdeme si nikam hrát, ani se jen tak toulat.

11
00:00:42,713 --> 00:00:45,979
Jdeme sbírat, veřte mi...
...jahůdky na džem vařený.

12
00:00:45,980 --> 00:00:50,429
- S růžovou pěnou!
- S růžovou pěnou!

13
00:00:51,386 --> 00:00:53,571
Žeňo!!!

14
00:00:57,824 --> 00:01:01,656
Žeňo! Tady máš skvělé místečko.

15
00:01:01,657 --> 00:01:07,310
Ty sbírej tady, my s Pavlíkem
si najdeme jinou mýtinku.

16
00:01:10,542 --> 00:01:13,583
Skvělé místečko!

17
00:01:13,584 --> 00:01:17,411
A jahůdky jsou kde?!

18
00:01:17,412 --> 00:01:22,004
Tam nejsou žádné jahůdky! Jsou tam jenom lístečky!

19
00:01:23,042 --> 00:01:25,492
A pod lístečky ses kouknula?

20
00:01:25,493 --> 00:01:27,615
Pod lístečky jsem se nedívala.

21
00:01:27,616 --> 00:01:30,900
Tak se podívej!

22
00:01:31,442 --> 00:01:32,528
Jahůdky!

23
00:01:32,648 --> 00:01:34,130
........