1
00:00:01,376 --> 00:00:02,836
V předchozích dílech:

2
00:00:02,920 --> 00:00:05,047
Tou bariérou už jste prošla dvakrát, Monico.

3
00:00:06,465 --> 00:00:10,802
Energie v ní vám dvakrát
přeskládala buňky na molekulární úrovni.

4
00:00:10,886 --> 00:00:14,431
Vím, jak se Wanda cítí,
a neustanu, dokud jí nepomůžu.

5
00:00:15,849 --> 00:00:21,146
Mám v úmyslu dostat se mimo
Westview a dát tomu všemu smysl.

7
00:00:22,689 --> 00:00:24,441
Ti lidé potřebují pomoc.

8
00:00:27,819 --> 00:00:28,946
Mami! Mami!

9
00:00:29,029 --> 00:00:30,113
Co? Copak je, Vilíku?

10
00:00:30,197 --> 00:00:32,157
Slyším tátu. Má potíže.

11
00:00:32,241 --> 00:00:34,368
Tvůj mrtvej muž
přece nemůže umřít dvakrát.

12
00:00:38,497 --> 00:00:40,541
Maximoffová by s námi
nikdy nevyjednávala.

13
00:00:40,624 --> 00:00:42,042
Zbraněmi nic nesvedeme.

14
00:00:42,125 --> 00:00:45,879
A tím, že jsme si jí znepřátelili,
se všechno jen zhoršilo.

15
00:00:45,963 --> 00:00:49,967
Jestli je naším problémem Wanda,
musí být i naším řešením.

16
00:00:57,516 --> 00:00:59,560
Ty bláho!

17
00:01:46,899 --> 00:01:49,193
Hele, všichni jsme to už zažili.

18
00:01:49,735 --> 00:01:52,154
Nechali se přemoct strachem a vztekem,

19
00:01:52,237 --> 00:01:55,657
a rozšířili hranice falešného světa,
který jsme stvořili.

20
00:01:57,659 --> 00:01:58,744
Pohyb! Pohyb!

21
00:02:06,251 --> 00:02:07,920
Mami, půjdeš už dolů?

22
00:02:08,003 --> 00:02:10,005
Mami, ta hra začíná být divná.

24
00:02:21,642 --> 00:02:23,060
Ona spí?

25
00:02:23,143 --> 00:02:28,065
Maminka nespí, broučku.
Jen na chvíli zavřela oči.
........