1
00:00:00,324 --> 00:00:03,744
- Mattovi umřela máma.
- Klidně si vem volno.

2
00:00:04,820 --> 00:00:07,948
Owen Quine. Velmi slavný
a kvalitní spisovatel.

3
00:00:07,979 --> 00:00:09,086
Kdo je to?

4
00:00:09,117 --> 00:00:11,945
- Pomáhá nám najít tátu.
- Já chci tátu!

5
00:00:12,315 --> 00:00:15,776
Hrdina zemře
úplně stejně jako Quine.

6
00:00:15,777 --> 00:00:19,710
Nejspíš nejhnusnější kapitola
a někdo ji napodobil.

7
00:00:21,104 --> 00:00:23,511
- Co chceš?
- Já Owena vyhodila.

8
00:00:23,542 --> 00:00:27,793
Jsem si jistý, že
<i>Bombyx Mori</i> není dílo jedné osoby.

9
00:00:27,825 --> 00:00:30,057
Co tam o vás Quine tvrdil?

10
00:00:30,088 --> 00:00:33,232
V případě Andrewa naznačoval,

11
00:00:33,811 --> 00:00:38,603
že Andrew napsal ohyzdnou parodii
na román své zesnulé manželky.

12
00:00:40,160 --> 00:00:42,541
Máme už podezřelého. Jeho ženu.

13
00:00:42,684 --> 00:00:44,754
Budu brzo doma, Dodo.

14
00:00:45,898 --> 00:00:47,015
Slibuju.

15
00:00:50,922 --> 00:00:53,106
STRIKE
THE SILKWORM 1X5

16
00:00:53,138 --> 00:00:54,994
Překlad: Historic

17
00:00:55,025 --> 00:00:56,847
www.edna.cz/strike

18
00:01:39,440 --> 00:01:41,053
<i>Láska je...</i>

19
00:01:42,561 --> 00:01:44,519
<i>Je to přelud.</i>

20
00:01:45,280 --> 00:01:46,513
<i>Mámení.</i>

21
00:01:46,856 --> 00:01:52,163
<i>Přesto se mi zdá, že jste tento vztah
vykreslil s velkým porozuměním.</i>

22
00:01:52,549 --> 00:01:56,919
<i>A také odvahou, neboť
k tomuto tématu máte blízko.</i>

23
........