1
00:00:09,765 --> 00:00:12,463
Veselý Halloween,
všem! Oh, to je skvělý.

2
00:00:12,537 --> 00:00:14,803
Hey. Veselý Halloween.

3
00:00:15,743 --> 00:00:17,108
Jan volala.

4
00:00:18,280 --> 00:00:19,771
Okay.

5
00:00:20,884 --> 00:00:23,980
Já vím, proč volá.

6
00:00:24,558 --> 00:00:25,718
Je konec měsíce,

7
00:00:25,792 --> 00:00:29,629
a jsem jsem měl někoho do konce měsíce propustit.

8
00:00:30,801 --> 00:00:34,261
A z nějakých důvodů si mám obléct kostým
a usmívat se.

9
00:00:35,910 --> 00:00:37,812
Okay.
- Kancelář Jan Levinsonové.

10
00:00:37,880 --> 00:00:40,214
Hey, Sherry, Michael Scott volá nazpátek.

11
00:00:40,284 --> 00:00:41,912
Oh, je na schůzi.

12
00:00:41,987 --> 00:00:44,651
Chtěla jen vědět jméno zaměstnance, kterého propustíš.

13
00:00:44,725 --> 00:00:46,522
No, hodlám počkat až na konec dne,

14
00:00:46,594 --> 00:00:49,087
protože v tý knížce se psalo, že je nejlepší počkat
na konec dne

15
00:00:49,165 --> 00:00:51,430
Já jen potřebuju jméno toho,
kterého plánuješ propustit.

16
00:00:51,503 --> 00:00:55,909
Já to ještě nevím. Budu jí muset zavolat zpátky.

17
00:00:57,179 --> 00:00:59,308
Já vím, že to jméno chtěla vědět.

18
00:00:59,682 --> 00:01:01,709
Okay, Sherry?
Jo.

19
00:01:02,053 --> 00:01:06,152
Kdyby tě vyhazovali,
tak jak bys chtěla, aby ti to bylo řečeno

20
00:01:06,227 --> 00:01:10,098
aby ses mohla dál přátelit s osobou, která tě vyhazuje?

21
00:01:11,303 --> 00:01:13,602
Jan chce to jméno, jak jen to půjde, Michaele.

22
00:01:13,673 --> 00:01:16,008
Díky. Zavolám jí nazpátek.

23
00:01:17,915 --> 00:01:20,044
Přál bych si, abych mohl vyhodit Sherry.

24
........