1
00:00:09,333 --> 00:00:14,917
Záhadný globální výpadek proudu v roce
2029 vedl k desetiletím chaosu a anarchie.

2
00:00:15,000 --> 00:00:16,500
Staré národy vymizely.

3
00:00:16,583 --> 00:00:18,542
Vznikl nespočet malých států,

4
00:00:18,625 --> 00:00:21,125
které měly svou víru a kulturní identitu.

5
00:00:21,208 --> 00:00:25,458
Tohle je příběh vzniklých kmenů.

6
00:00:31,167 --> 00:00:32,083
<i>Jmenuji se Liv.</i>

7
00:00:33,250 --> 00:00:34,750
<i>Liv z kmene Origines.</i>

8
00:00:36,958 --> 00:00:41,167
<i>Po mnoho let žil můj kmen</i>
<i>i má rodina spokojený život…</i>

9
00:00:42,583 --> 00:00:44,000
<i>v souladu s přírodou.</i>

10
00:00:48,125 --> 00:00:50,500
<i>Stáhli jsme se z okolního světa.</i>

11
00:00:53,833 --> 00:00:55,958
<i>Mysleli jsme si, že les je bezpečný.</i>

12
00:00:56,542 --> 00:00:59,167
<i>Mysleli jsme si,</i>
<i>že budeme navždy žít v míru.</i>

13
00:00:59,667 --> 00:01:00,875
<i>Ale mýlili jsme se.</i>

14
00:01:06,458 --> 00:01:08,792
<i>Už před tím nemůžeme dál zavírat oči.</i>

15
00:01:11,625 --> 00:01:15,167
<i>Kmeny vedou nemilosrdnou</i>
<i>válku o nadvládu nad Evropou.</i>

16
00:01:17,417 --> 00:01:19,083
<i>A my jsme v jejím epicentru.</i>

17
00:01:21,333 --> 00:01:23,375
<i>Má rodina je tam někde…</i>

18
00:01:27,875 --> 00:01:29,292
<i>a já ji najdu.</i>

19
00:01:31,083 --> 00:01:32,417
<i>Za každou cenu.</i>

20
00:01:39,042 --> 00:01:40,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

21
00:01:48,875 --> 00:01:52,542
EVROPA
2074

22
00:02:03,708 --> 00:02:06,375
Jsi nervózní? Nemusíš se bát.

23
00:02:07,292 --> 00:02:10,625
Raideři během zasvěcení
uřezávají svým členům části těla.

24
00:02:11,625 --> 00:02:14,458
........