1
00:00:26,083 --> 00:00:27,375
Viděl jsi…

2
00:00:27,458 --> 00:00:28,625
Elju?

3
00:00:30,875 --> 00:00:31,750
Ano.

4
00:00:34,042 --> 00:00:35,125
Utekl.

5
00:00:35,833 --> 00:00:36,667
Pohyb!

6
00:00:37,208 --> 00:00:38,042
Ale…

7
00:00:40,000 --> 00:00:41,250
jestli to přežil…

8
00:00:47,375 --> 00:00:48,250
A Liv?

9
00:00:57,125 --> 00:00:58,000
Postav se!

10
00:00:59,708 --> 00:01:00,833
Postav se!

11
00:01:04,375 --> 00:01:05,208
Prosím.

12
00:01:05,750 --> 00:01:06,750
Prosím!

13
00:01:10,875 --> 00:01:12,167
Pohyb, volnikové!

14
00:01:12,250 --> 00:01:13,333
Zvládneme to, jo?

15
00:01:15,958 --> 00:01:16,875
Pohyb!

16
00:02:21,292 --> 00:02:22,125
Eljo?

17
00:02:24,708 --> 00:02:25,625
Kiano?

18
00:02:40,375 --> 00:02:41,708
Tady nic není.

19
00:03:20,250 --> 00:03:23,833
- Máš něco?
- Ne, Grieto. Našli jste Kostku?

20
00:03:24,458 --> 00:03:25,292
Ne.

21
00:03:26,250 --> 00:03:28,458
Musíme tu zkurvenou Kostku najít.

22
00:03:29,167 --> 00:03:32,292
Sejdeme se za dvě hodiny
v Malé Praze. Konec.

23
00:03:43,208 --> 00:03:46,583
Kde je má rodina?
Jsou naživu? Kam jste je odvedli?

24
00:03:47,917 --> 00:03:49,125
Kde jsou?

25
........