1
00:00:23,542 --> 00:00:25,500
Byls u konce původního světa?

2
00:00:27,333 --> 00:00:28,708
Černý prosinec.

3
00:00:28,792 --> 00:00:30,167
Samozřejmě, že byl.

4
00:00:31,042 --> 00:00:33,958
Šlo o kyberválku mezi
původními supermocnostmi?

5
00:00:34,042 --> 00:00:35,500
Nebo vojenský vir?

6
00:00:35,583 --> 00:00:38,542
Na kluka z lesa toho víš docela dost.

7
00:00:41,958 --> 00:00:42,958
Má matka…

8
00:00:44,042 --> 00:00:46,708
se zajímala o to, co katastrofu způsobilo.

9
00:00:46,792 --> 00:00:49,333
Sbírala různé věci, články a tak.

10
00:00:50,292 --> 00:00:52,417
Takže zpátky k tvé otázce.

11
00:00:53,000 --> 00:00:56,458
V prosinci 2029
se svět technologií zbláznil.

12
00:00:56,542 --> 00:01:00,458
A pak bum! 31. prosince nastal
globální výpadek proudu.

13
00:01:01,042 --> 00:01:03,625
Vodní, pozemní i letecká doprava skončila.

14
00:01:03,708 --> 00:01:06,750
Nebyl internet, mobily, tablety, počítače…

15
00:01:08,458 --> 00:01:10,042
Světla zhasla a byla tma.

16
00:01:10,125 --> 00:01:12,250
A to bylo všechno. Nastal středověk.

17
00:01:14,000 --> 00:01:16,917
Ale někdo za to musel být zodpovědný.

18
00:01:17,000 --> 00:01:19,250
To jo, mám svou vlastní teorii.

19
00:01:19,333 --> 00:01:20,708
Podle mě…

20
00:01:21,875 --> 00:01:23,958
za to můžou ti zatracení Atlanťané.

21
00:01:24,542 --> 00:01:27,208
Jak to, že to jejich technologie přežila?

22
00:01:27,292 --> 00:01:29,958
Mám ti říct proč? Protože byli připraveni.

23
00:01:30,042 --> 00:01:32,042
Věděli, co se stane.

24
00:01:33,917 --> 00:01:38,625
Podívej se na tu Kostku.
Jestli tohle někdo mohl způsobit, tak oni.

........