1
00:00:07,750 --> 00:00:11,583
- Kde je ten kluk s Kostkou?
- Opakuju, že je v autě.

2
00:00:13,917 --> 00:00:15,833
Nelži, lovče pokladů!

3
00:00:16,542 --> 00:00:18,417
Vážně nelžu!

4
00:00:19,042 --> 00:00:20,125
Přísahám!

5
00:00:20,208 --> 00:00:23,500
Chtěl počkat v autě.

6
00:00:23,583 --> 00:00:26,625
- V autě ale není!
- Tady taky ne!

7
00:00:26,708 --> 00:00:29,500
- Někde musí bejt!
- Nevím, jasňačka?

8
00:00:29,583 --> 00:00:31,792
- Jak si to mám vysvětlit?
- Nevím.

9
00:00:31,875 --> 00:00:35,167
Zeptám se tě naposled, rozumíš?

10
00:00:37,667 --> 00:00:41,542
Jestli není v autě, tak asi utekl.

11
00:00:41,625 --> 00:00:42,875
Ale to by neudělal.

12
00:00:44,292 --> 00:00:45,125
Myslím, že jo.

13
00:00:46,958 --> 00:00:49,208
Protože v tý tvý rachotině nikdo není.

14
00:00:50,625 --> 00:00:52,208
A v tom případě…

15
00:00:54,125 --> 00:00:55,958
- už tě nepotřebuju.
- Haló!

16
00:00:56,042 --> 00:00:57,250
Já ho potřebuju.

17
00:00:58,375 --> 00:00:59,875
Nikdo ani hnout!

18
00:01:00,458 --> 00:01:03,167
No vida, tady je. Nezradil mě.

19
00:01:04,792 --> 00:01:06,417
Zradil.

20
00:01:07,625 --> 00:01:08,458
Co?

21
00:01:11,125 --> 00:01:12,625
A teď tě odsud dostanu.

22
00:01:13,250 --> 00:01:17,250
- Zahoďte zbraně. Dělejte!
- Být váma, udělám, co říká.

23
00:01:17,958 --> 00:01:18,958
Má v ruce Kostku.

24
00:01:19,542 --> 00:01:22,250
........