1
00:00:04,922 --> 00:00:06,298
Davide.

2
00:00:06,298 --> 00:00:09,843
- Oh, Michaele.
- Můžeme se do toho dát?

3
00:00:10,511 --> 00:00:13,472
Není...
ten náš pohovor zítra?

4
00:00:15,807 --> 00:00:17,434
Ano.
Jen jsem byl náhodou

5
00:00:17,434 --> 00:00:19,895
v okolí, myslel jsem, že bych se zastavil
a pozdravil tě.

6
00:00:19,895 --> 00:00:22,689
Jen tak náhodou jsi byl v centru Manhattanu?

7
00:00:22,689 --> 00:00:24,691
Myslel jsem, že bych si skočil na nějakou show.

8
00:00:24,691 --> 00:00:25,984
Uprostřed pracovního dne?

9
00:00:25,984 --> 00:00:27,069
Ne.

10
00:00:28,237 --> 00:00:29,780
Víš co?

11
00:00:29,780 --> 00:00:34,117
Když už jsem tady, tak bych se tě zeptal na pár
otázek ohledně té práce.

12
00:00:34,117 --> 00:00:35,494
Okay.

13
00:00:35,494 --> 00:00:37,246
S kolika lidmi budeš dělat pohovor?

14
00:00:37,246 --> 00:00:41,375
Budeme dělat pohovor jen s vedoucími
pobočeka s pár lidmi z nižších pozic.

15
00:00:41,375 --> 00:00:43,043
Ah, dobře.
Dobře.

16
00:00:43,043 --> 00:00:45,254
Jen ze zvědavosti, budete mít pohovor s někým

17
00:00:45,254 --> 00:00:48,549
kdo je u společnosti dýl než já
nebo kdo má pod sebou víc lidí?

18
00:00:48,549 --> 00:00:50,259
- To si nemyslím.
- Skvěle.

19
00:00:50,259 --> 00:00:52,052
Ještě jedna otázka.

20
00:00:52,052 --> 00:00:55,222
Když jste sloučili ty dvě pobočky, tak koho jste
dalido čela?

21
00:00:55,222 --> 00:00:57,891
Domnívám se, že jsme dali do čela tebe.

22
00:00:57,891 --> 00:00:59,852
Ah, skvěle.
Nemám další otázky.

23
........