1
00:00:08,334 --> 00:00:11,778
Cítil jsem ten jejich strach.

2
00:00:41,097 --> 00:00:42,315
Stalo se něco?

3
00:00:58,643 --> 00:01:00,344
Otče, ne!

4
00:01:00,591 --> 00:01:02,301
Toho divocha si nevezmeš!

5
00:01:02,326 --> 00:01:04,575
Já ho miluju, tati.

6
00:01:04,802 --> 00:01:07,346
Pokud ho chceš zabít,
musíš zabít i mě.

7
00:01:32,984 --> 00:01:34,359
Tak dobrá.

8
00:01:35,271 --> 00:01:37,853
Výborně.
Je to správná volba.

9
00:01:43,735 --> 00:01:45,663
Nevyhnutelný osud

10
00:01:45,688 --> 00:01:47,482
A tak láska dvou lidí

11
00:01:47,507 --> 00:01:49,008
pomohla zažehnat konflikt

12
00:01:49,033 --> 00:01:51,327
mezi místním domorodým
americkým kmenem

13
00:01:51,352 --> 00:01:53,005
a obyvateli Cain's End.

14
00:01:53,904 --> 00:01:56,190
Existují ale dvě varianty, že?

15
00:01:56,215 --> 00:01:58,273
Ta první, to je ta,
kterou jste právě viděli,

16
00:01:58,298 --> 00:02:02,427
je konflikt a následné smíření.

17
00:02:02,623 --> 00:02:05,002
Tou druhou je, že jim kněz
požehnal tajně v noci.

18
00:02:05,027 --> 00:02:06,104
Hezké.

19
00:02:06,129 --> 00:02:09,085
Myslím, že mnoho lidí
na zkoušky asi nechodí.

20
00:02:09,110 --> 00:02:11,988
Mnozí z nás jsou velkými fanoušky
podcastu "Nostalgici".

21
00:02:12,013 --> 00:02:17,487
Vy totiž nabízíte lidem tu...
pozitivnější stránku amerických dějin.

22
00:02:17,512 --> 00:02:19,543
- Děkuji.
- Je to potřebné.

23
00:02:19,718 --> 00:02:21,392
Více než kdykoliv dřív.
........