1
00:00:10,928 --> 00:00:14,431
<i>Většina z toho,</i>
<i>jak o sobě coby Američané přemýšlíme,</i>

2
00:00:16,099 --> 00:00:18,018
<i>toho, na co jsme nejpyšnější,</i>

3
00:00:18,685 --> 00:00:24,191
<i>většina důvodů,</i>
<i>proč se považujeme za svobodné,</i>

4
00:00:24,274 --> 00:00:26,360
<i>je zakotvena ve 14. dodatku.</i>

5
00:00:28,570 --> 00:00:31,114
<i>Čtrnáctý dodatek se zrodil v bitvě.</i>

6
00:00:31,198 --> 00:00:32,324
CHCEME BÍLOU ŠKOLU

7
00:00:32,407 --> 00:00:36,078
<i>Jeho vznik doprovázela kontroverze</i>
<i>a jeho přijetí zloba.</i>

8
00:00:36,745 --> 00:00:37,913
<i>I to je jeho odkaz.</i>

9
00:00:38,705 --> 00:00:44,503
<i>Netušili jsme, jak moc nejsme připraveni</i>
<i>opravdovou rovnost přijmout.</i>

10
00:00:44,962 --> 00:00:47,130
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

11
00:00:55,681 --> 00:00:59,101
ČLÁNEK XIV.

12
00:00:59,184 --> 00:01:03,397
Každá akce vyvolá stejně silnou reakci
opačného směru.

13
00:01:04,231 --> 00:01:08,819
A každá revoluce
stejně silnou kontrarevoluci.

14
00:01:08,944 --> 00:01:10,112
KONEC BÍLÉ NADVLÁDY

15
00:01:10,195 --> 00:01:15,951
Lidé změny nesou těžce, zvlášť když mají
pocit, že o něco přicházejí.

16
00:01:16,910 --> 00:01:20,080
Po občanské válce měla
většina bílých jižanů pocit,

17
00:01:20,163 --> 00:01:23,959
že nejen prohráli válku,
ale přišli i o způsob života.

18
00:01:24,585 --> 00:01:25,919
Byli potupeni.

19
00:01:27,087 --> 00:01:32,050
Bývalí otroci získali
podle 14. dodatku rovnoprávnost.

20
00:01:32,551 --> 00:01:35,345
Rovnoprávnost podpořenou vládou.

21
00:01:36,513 --> 00:01:38,473
Ale jak se ukázalo,

22
00:01:38,557 --> 00:01:41,101
dodatek bylo třeba bránit,

23
00:01:41,184 --> 00:01:45,022
........