1
00:00:44,792 --> 00:00:46,583
PŮVODNÍ FILM NETFLIX

2
00:02:11,417 --> 00:02:12,667
<i>Mohu vám vyprávět příběh?</i>

3
00:02:13,958 --> 00:02:18,292
<i>Bylo nebylo, jeden kouzelník</i>
<i>vyčaroval svět fantazie.</i>

4
00:02:19,333 --> 00:02:21,958
<i>Jako my jsme propadli mobilům</i>
<i>a sociálním médiím,</i>

5
00:02:22,042 --> 00:02:25,667
<i>všichni propadli tomu světu</i>
<i>a stali se jeho vězni.</i>

6
00:02:25,750 --> 00:02:30,792
<i>Nezajímalo je dění ve vnějším světě.</i>

7
00:02:31,458 --> 00:02:34,000
<i>Protože v tom světě nežijí.</i>

8
00:02:34,083 --> 00:02:38,542
<i>Všichni kvůli závislosti na falešném světě</i>
<i>zapomněli, co jsou city.</i>

9
00:02:38,625 --> 00:02:41,333
<i>Jak může být láska ve světě,</i>
<i>kde nic necítíte?</i>

10
00:02:41,417 --> 00:02:43,208
<i>Mohu vám vyprávět o lidech,</i>

11
00:02:43,292 --> 00:02:45,708
<i>kteří hledají něco reálného</i>
<i>v nereálném světě?</i>

12
00:02:45,792 --> 00:02:46,833
<i>Zde je krátký příběh.</i>

13
00:03:08,417 --> 00:03:11,167
- Tohle je ztráta času.
- Jen pět minut, pane.

14
00:03:11,250 --> 00:03:15,042
Je to největší společnost světa.
Jejich pozvání nešlo odmítnout.

15
00:03:19,958 --> 00:03:21,333
Kde jsou všichni?

16
00:03:22,042 --> 00:03:24,083
<i>Vítejte v X-life, generále Koko.</i>

17
00:03:26,667 --> 00:03:28,667
<i>Pan Vik vás očekává.</i>

18
00:03:28,750 --> 00:03:30,667
<i>- Pojďte prosím za mnou.</i>
- Dobrá.

19
00:03:35,208 --> 00:03:37,000
<i>Nastupte prosím do modulu.</i>

20
00:03:45,833 --> 00:03:49,875
<i>Dal byste si svůj oblíbený čaj</i>
<i>se skořicí a medem, pane generále?</i>

21
00:03:50,833 --> 00:03:53,375
Jak víte, že je můj oblíbený?

22
00:03:55,625 --> 00:03:57,750
<i>Pan Vik ví všechno.</i>

23
00:04:08,208 --> 00:04:12,208
........