1
00:00:04,292 --> 00:00:06,615
Náš lék může lidem
vrátit jejich životy.

2
00:00:06,658 --> 00:00:09,270
Pane Booker, brzy pro vás
budeme mít odpovědi.

3
00:00:09,313 --> 00:00:10,596
Vedením klinických testů

4
00:00:10,626 --> 00:00:11,663
by sis mohl zařídit skvělou budoucnost.

5
00:00:11,707 --> 00:00:13,404
Jsem polichocen.

6
00:00:13,448 --> 00:00:15,276
Opravdu.

7
00:00:15,319 --> 00:00:17,495
Auggiemu dochází čas, Sharon.

8
00:00:17,539 --> 00:00:20,063
Nepátrali jste po jeho příbuzných?

9
00:00:20,107 --> 00:00:22,500
Jedině člen rodiny může
souhlasit s transplantací.

10
00:00:22,544 --> 00:00:24,589
Rozhodli jsme se
adoptovat Auggieho.

11
00:00:24,633 --> 00:00:27,679
Já tu operaci podepíšu.

12
00:00:27,723 --> 00:00:29,681
Ztratil jsem svou dceru
kvůli leukémii.

13
00:00:29,725 --> 00:00:31,422
Asi před deseti lety.

14
00:00:31,466 --> 00:00:33,598
Moc o tom s lidmi nemluvím.

15
00:00:36,253 --> 00:00:38,125
Děťátko...

16
00:01:19,166 --> 00:01:20,515
Doktorko Virani.

17
00:01:20,558 --> 00:01:23,488
Zrovna jsem vyšetřil studijního
pacienta CM-042, Alvina Bookera

18
00:01:23,518 --> 00:01:25,520
a je to velmi povzbudivé.

19
00:01:25,563 --> 00:01:27,609
Ejekční frakce stoupá,
tlak je stabilní.

20
00:01:27,652 --> 00:01:30,351
EKG je bez nálezu,
normální sinusový rytmus.

21
00:01:30,394 --> 00:01:32,266
A nestěžuje si na žádné
vedlejší účinky.

22
00:01:32,309 --> 00:01:33,528
Skvělé.

23
00:01:33,571 --> 00:01:35,443
A to je ve studii teprve týden.
........