1
00:00:05,401 --> 00:00:07,308
TADY, IOWA

2
00:00:47,755 --> 00:00:50,181
Mami?

3
00:00:50,221 --> 00:00:53,006
- Co se děje, Danny?
- Můžu spát u tebe?

4
00:00:53,006 --> 00:00:56,346
- Můžu jít.
- Ne, je na to už dost starý.

5
00:00:56,346 --> 00:00:59,528
Dneska tuhle hru hrát nebudeme, Danieli.

6
00:00:59,528 --> 00:01:02,770
Prosím?
Cítím se osaměle.

7
00:01:04,499 --> 00:01:08,278
Jako bych byl ten jediný na světě.

8
00:01:09,210 --> 00:01:12,527
Vrať se do postele, zlato.

9
00:03:47,835 --> 00:03:52,205
Už bys měl dávno chrnět,
Danieli Moore.

10
00:03:58,279 --> 00:03:59,792
Danieli?

11
00:04:11,104 --> 00:04:12,609
Ahoj.

12
00:04:14,228 --> 00:04:16,414
Jmenuji se Charlie Manx.

13
00:04:17,485 --> 00:04:21,579
Já vím, jaké to je, cítit se osamocen.

14
00:04:21,579 --> 00:04:24,961
Jako bys byl ten jediný

15
00:04:25,003 --> 00:04:27,672
na celém světě.

16
00:04:31,017 --> 00:04:33,105
Ne.

17
00:04:33,147 --> 00:04:35,200
Nevyšiluj, chlapče.

18
00:04:35,242 --> 00:04:37,129
Ty dárky ti budou navráceny,

19
00:04:37,129 --> 00:04:41,489
jakmile dojedeme do Vánoční říše.

20
00:04:41,530 --> 00:04:46,351
Je to velmi výjimečné místo,
kde jsou každý den Vánoce,

21
00:04:46,393 --> 00:04:48,910
a být nešťastný je protizákonné.

22
00:04:50,207 --> 00:04:51,926
Chtěl bys tam jet?

23
00:04:54,735 --> 00:04:56,819
Chci svou maminku.

24
00:05:05,406 --> 00:05:07,323
Danieli!
........