1
00:00:06,047 --> 00:00:07,924
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:48,965 --> 00:00:50,884
JAPONSKO
1583

3
00:00:50,967 --> 00:00:56,139
<i>Poté, co sjednotil velkou část Japonska,</i>
<i>je strašlivý samuraj Oda Nobunaga mrtvý.</i>

4
00:00:58,183 --> 00:00:59,976
<i>Jeho věrný stoupenec Hidejoši</i>

5
00:01:00,060 --> 00:01:02,937
<i>zahájil převrat a chopil se moci.</i>

6
00:01:04,938 --> 00:01:08,151
<i>Tím rozzuřil</i> <i>mocného generála Kacuieho,</i>

7
00:01:08,234 --> 00:01:10,904
<i>který zahájil svůj boj</i>
<i>o kontrolu nad národem.</i>

8
00:01:12,113 --> 00:01:16,993
<i>Zaútočil na tři pevnosti,</i>
<i>které stráží cestu na území nepřítele.</i>

9
00:01:18,328 --> 00:01:19,329
<i>Dvě padly.</i>

10
00:01:20,121 --> 00:01:23,041
<i>Třetí, Šizugatake, zbývá.</i>

11
00:01:25,418 --> 00:01:28,129
<i>Posílá svého synovce Morimasu,</i>
<i>aby ji získal.</i>

12
00:01:29,464 --> 00:01:32,425
<i>Pokud uspěje, je Hidejoši ztracen.</i>

13
00:01:36,262 --> 00:01:39,766
JAPONSKO
1583

14
00:01:44,437 --> 00:01:50,151
Sakuma Morimasa věděl, jak je důležité
pevnost Šizugatake dobýt…

15
00:01:53,404 --> 00:01:55,573
ale ta stále odolávala.

16
00:02:02,580 --> 00:02:04,582
A čím déle odolávala,

17
00:02:04,666 --> 00:02:08,377
tím větší byla šance,
že ji Hidejoši přijde zachránit.

18
00:02:17,846 --> 00:02:21,182
Na obléhání je specifické to,
že jako obléhatel

19
00:02:21,266 --> 00:02:25,270
jste velmi zranitelní
vůči útoku záchranného vojska.

20
00:02:25,353 --> 00:02:28,022
Správně zaměřujete svou pozornost na hrad,

21
00:02:28,731 --> 00:02:31,860
což ovšem znamená,
že vaše záda jsou odkrytá světu.

22
00:02:35,947 --> 00:02:38,575
ŠIBATA KACUIE

23
........