1
00:00:25,050 --> 00:00:29,054
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ

2
00:00:34,560 --> 00:00:38,230
29. KVĚTNA 1945

3
00:00:38,313 --> 00:00:43,318
TŘI TÝDNY PO PÁDU HITLEROVY ŘÍŠE

4
00:02:34,638 --> 00:02:39,059
Odpusť tomuto muži, který byl
uznán vinným z kolaborace s nepřítelem.

5
00:02:40,602 --> 00:02:42,938
Ať se Bůh slituje nad tvou duší.

6
00:02:44,106 --> 00:02:45,107
Amen.

7
00:02:52,823 --> 00:02:54,032
Pozor!

8
00:02:54,825 --> 00:02:58,287
Připravit! Zamířit!

9
00:03:00,747 --> 00:03:01,623
Pal!

10
00:03:21,560 --> 00:03:24,563
UMĚLECKÁ GALERIE GOUDSTIKKER, AMSTERDAM

11
00:03:29,109 --> 00:03:31,653
-Už to přišlo? Je to tu?
-Včera večer.

12
00:03:32,237 --> 00:03:35,449
-Jerome, dobrá práce s tím leptáním.
-To jsem rád.

13
00:03:35,532 --> 00:03:37,534
Na stole máš dárek.
Třešně pro rodinu.

14
00:03:37,618 --> 00:03:40,329
Zkusím je tentokrát nesníst. Děkuju.

15
00:03:47,169 --> 00:03:49,713
Holandský žid v kanadské uniformě.

16
00:03:50,964 --> 00:03:53,133
Kapitáne. Kapitáne Pillere.

17
00:03:53,217 --> 00:03:54,593
Kdo ho sem pustil?

18
00:03:58,597 --> 00:04:01,600
Dekkere, tohle je Minna.
Minno, tohle je Dekker.

19
00:04:01,683 --> 00:04:03,685
-Dobrý den, Minno. Těší mě.
-Dobrý den.

20
00:04:03,769 --> 00:04:06,230
Byli jsme spolu v odboji.

21
00:04:06,313 --> 00:04:08,732
Jo, ale beze mě se ničemu neubránil.

22
00:04:12,027 --> 00:04:14,363
-Teď pracuješ se Spojenci.
-Ano.

23
00:04:14,988 --> 00:04:16,948
Všechno tady je kradené

24
........