1
00:00:00,000 --> 00:00:05,184
Titulky 24.2.2021
Andrea1717

2
00:00:33,817 --> 00:00:38,288
Je to tajomstvo, ale na
tomto svete skutočne žijú čarodejnice.

3
00:00:38,288 --> 00:00:41,291
Ľudia si toho len nevšimli.

4
00:00:44,928 --> 00:00:46,463
Zamyslite sa nad tým.

5
00:00:46,463 --> 00:00:49,431
Stretnete niekoho komu sa jeho
zručnosťami nedokážete nikdy vyrovnať,

6
00:00:49,631 --> 00:00:51,802
bez ohľadu na to koľko
času a úsilia vynaložíte.

7
00:00:54,438 --> 00:00:58,175
Keď ich stretneme, sme zmätení,

8
00:00:58,175 --> 00:01:02,112
akoby sa zastavil čas,
celé naše telo zamrzlo

9
00:01:16,259 --> 00:01:18,395
a ich nepredstaviteľná
moc nás priťahovala.

10
00:01:18,395 --> 00:01:21,401
A ideme ich spoznávať,
približujeme sa k nim bez toho,

11
00:01:21,601 --> 00:01:23,133
aby sme si to uvedomovali.

12
00:01:26,436 --> 00:01:28,839
DNES ZATVORENÉ

13
00:01:30,107 --> 00:01:36,746
2. epizóda:
Aj napriek tomu, že váš život klame...

14
00:01:41,518 --> 00:01:44,187
Song Unnine Jangchung-dongské
tradičné bravčové paprčky.

15
00:02:20,190 --> 00:02:23,927
Dobrý deň.
Ako vám môžem pomôcť?

16
00:02:30,567 --> 00:02:32,235
Dobrý deň?

17
00:02:32,235 --> 00:02:35,272
Dobrý? Dobrý?

18
00:02:35,272 --> 00:02:38,708
Vytiahnite z nich všetky moje peniaze.

19
00:02:38,708 --> 00:02:41,244
Včítane vkladových listov,
úspor a poistenia.

20
00:02:41,244 --> 00:02:45,815
Nič tam nenechávajte a okamžite
ich všetky vytiahnite. Ponáhľajte sa.

21
00:02:45,815 --> 00:02:49,986
Madam, urobili sme nejakú chybu?

22
00:02:49,986 --> 00:02:53,290
Len to všetko vytiahnite
ako som povedala. Prečo toľko rečí?
........