1
00:00:49,477 --> 00:00:57,344
SISYPHUS: MÝTUS

2
00:00:59,359 --> 00:01:02,732
Titulky 25.2.2021
Andrea1717

3
00:01:30,159 --> 00:01:31,870
To je oceán?

4
00:01:32,537 --> 00:01:35,665
Isteže áno.
Čo iné by to malo byť. Rieka?

5
00:01:35,748 --> 00:01:36,916
Je to Haeundae.

6
00:01:38,501 --> 00:01:39,919
Čo je "Haeundae"?

7
00:01:40,003 --> 00:01:42,380
Čo? Nikdy ste nepočuli o Haeundae?

8
00:01:43,464 --> 00:01:44,966
Ste prvýkrát v Busane?

9
00:01:45,800 --> 00:01:49,846
Čo ste robili?
Mali ste ho navštíviť skôr.

10
00:01:49,929 --> 00:01:54,100
Tamto je Haeundae.
Je to veľmi pekné.

11
00:01:54,809 --> 00:01:56,895
Most Gwangan, rybársky trh Jagalchi.

12
00:01:56,978 --> 00:01:58,771
Je tam veľa úžasných miest.

13
00:02:05,653 --> 00:02:09,657
VÝSTAVA HALA 1, HALA 2B

14
00:02:51,783 --> 00:02:53,618
Druhé poschodie.
Sekcia B je čistá.

15
00:03:40,081 --> 00:03:41,708
Sekcia D je čistá.

16
00:03:53,011 --> 00:03:54,220
Čo sa deje?

17
00:05:20,276 --> 00:05:23,573
SISYPHUS

18
00:05:32,902 --> 00:05:36,906
Ďakujem, že ste si našli
čas pridať sa k nám.

19
00:05:38,783 --> 00:05:39,951
Nie.

20
00:05:40,034 --> 00:05:42,787
Rád by som všetkým poďakoval,
že si našli čas

21
00:05:42,870 --> 00:05:44,080
pridať sa k nám.

22
00:05:53,923 --> 00:05:55,466
Vydesila si ma.

23
00:05:56,259 --> 00:05:59,178
Seo-jin, povedal som ti,
aby si také veci vonku nerobila.

........