1
00:00:01,000 --> 00:00:02,962
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,970 --> 00:00:04,830
<i>Legarski ví, kde ty holky jsou.</i>

3
00:00:04,840 --> 00:00:06,000
Je to mizera.

4
00:00:06,990 --> 00:00:08,179
Vím to.

5
00:00:08,180 --> 00:00:11,155
Chci ty dívky najít
stejně tak moc jako vy.

6
00:00:11,160 --> 00:00:12,309
<i>Dávám vám své slovo.</i>

7
00:00:12,310 --> 00:00:14,135
- Cassie Dewellová.
- Ruce tak, ať na ně vidím.

8
00:00:14,136 --> 00:00:15,649
Jste jako pes ženoucí se za kostí.

9
00:00:15,650 --> 00:00:17,350
Dejte ruce vzhůru!

10
00:00:17,360 --> 00:00:19,189
Stát! Stát!

11
00:00:20,200 --> 00:00:23,489
<i>Nepamatuje si nic
z doby posledních pár let.</i>

12
00:00:23,490 --> 00:00:26,369
<i>Jen se bojím, že vás
tím stavím do nebezpečí.</i>

13
00:00:26,370 --> 00:00:28,679
Celý život jsem snil o jednom.

14
00:00:28,680 --> 00:00:30,660
<i>Že se nějaký hajzl
za noci vkrade do mého domu</i>

15
00:00:30,670 --> 00:00:32,240
a já mu budu moct ustřelit palici.

16
00:00:32,670 --> 00:00:35,475
Rozhodla jsem se,
že tě nahlásím na policii.

17
00:00:35,480 --> 00:00:37,271
Je konec, Ronalde.

18
00:00:37,272 --> 00:00:38,709
<i>Ublížil jsem lidem.</i>

19
00:00:39,740 --> 00:00:41,709
<i>Ale nikdy jsem nikoho nezabil.</i>

20
00:00:41,720 --> 00:00:43,169
Ahoj.

21
00:00:43,170 --> 00:00:45,145
<i>Nesmějí se dozvědět mé jméno.</i>

22
00:00:45,150 --> 00:00:46,255
<i>Což znamená...</i>

23
00:00:46,260 --> 00:00:48,620
<i>že se musím dostat do toho domu.</i>

24
00:00:48,630 --> 00:00:50,100
........