1
00:00:11,800 --> 00:00:15,031
<i>Neměl jsem tě vzít do studia.</i>

2
00:00:15,200 --> 00:00:17,794
<i>Neměl jsem tě vzít s sebou.</i>

3
00:00:18,640 --> 00:00:20,711
<i>Dobrý den, jmenuji se Marc-Uwe.</i>

4
00:00:20,880 --> 00:00:23,520
<i>- Jsem vypravěč.</i>

5
00:00:23,680 --> 00:00:27,514
<i>- Je tady také klokan.
- Ty jsi tady taky.</i>

6
00:00:27,680 --> 00:00:30,798
<i>- Tohle je můj příběh.
- Tvůj?</i>

7
00:00:30,960 --> 00:00:33,600
<i>O čem to pořád meleš?</i>

8
00:00:33,760 --> 00:00:38,675
<i>- Ty pořád meleš!
- Mohu vyprávět „náš“ příběh?</i>

9
00:00:38,840 --> 00:00:40,399
<i>Tak tedy pojď.</i>

10
00:00:40,800 --> 00:00:42,279
<i>Prosím, pokračuj.</i>

11
00:00:42,920 --> 00:00:44,638
<i>Nezastavuji tě</i>

12
00:00:44,800 --> 00:00:47,189
<i>- Začni.
- Dobře! Spustit film.</i>

13
00:00:47,440 --> 00:00:48,953
Pomoc! Pomoc!

14
00:00:49,120 --> 00:00:50,633
<i>Ne, ne, přestaň!</i>

15
00:00:50,800 --> 00:00:54,395
<i>- Musíš začít mnohem dříve.
- Zabíjíš mě.</i>

16
00:00:54,680 --> 00:00:57,320
Dobrý den, Marc-Uwe Kling.

17
00:00:57,520 --> 00:01:00,034
<i>Ne, mnohem dříve, mnohem dříve.</i>

18
00:01:00,200 --> 00:01:02,840
<i>Nejlepší je začít
jen na začátku.</i>

19
00:01:03,000 --> 00:01:05,276
<i>Začnu od začátku.</i>

20
00:01:14,560 --> 00:01:16,995
<i>Kdysi byl bod</i>

21
00:01:17,160 --> 00:01:20,869
<i>kdy hmota a hustota
energie byly nekonečné.</i>

22
00:01:22,880 --> 00:01:24,359
<i>Singularita</i>

23
00:01:24,560 --> 00:01:27,757
<i>ve které obecná
teorie relativity neplatila.</i>

........