1
00:02:35,762 --> 00:02:38,287
Susie!
Susie!

2
00:02:43,270 --> 00:02:45,204
Susie!

3
00:02:56,049 --> 00:02:58,381
Susie!

4
00:02:59,853 --> 00:03:05,052
Promiňte. Neviděl jste malou
holčičku v modrých šatech?

5
00:03:07,127 --> 00:03:10,494
- Moc se omlouvám.
- Nic se nestalo.

6
00:03:10,563 --> 00:03:14,192
Hledám svou dceru. Neviděl
jste samotnou malou holčičku?

7
00:03:14,267 --> 00:03:16,735
Ne, ale pokud...
Ztratila se a já... Susie!

8
00:03:16,803 --> 00:03:18,828
- Uklidněte se, paní. Uklidněte se.
- Susie!

9
00:03:18,905 --> 00:03:21,150
Nejjednodušší způsob, jak
najít Susie, je jít na policii.

10
00:03:21,174 --> 00:03:22,938
Kde je policie?

11
00:03:23,810 --> 00:03:26,108
Právě tamhle.

12
00:03:26,179 --> 00:03:29,910
- Kde?
- Přímo tam pod molem.

13
00:03:32,085 --> 00:03:34,519
Pojďte, děti.

14
00:03:34,587 --> 00:03:37,454
Slyšíš mě, Sarah, Jane?
Párky v rohlíku!

15
00:03:37,524 --> 00:03:42,427
Pojď sem!
Párky v rohlíku!

16
00:03:42,495 --> 00:03:48,127
Může to být hlukem toho oceánu,
ale zdá se mi, že jsem neslyšela děkuji.

17
00:03:48,201 --> 00:03:50,726
Byla jsem příliš hladová.
Děkuji! Děkuji!

18
00:03:50,804 --> 00:03:52,897
Zlato, bude to v pořádku.
Nahlásila jsem tě.

19
00:03:52,973 --> 00:03:55,601
No tak, Sarah Jane!
Ne, zůstaneš tady.

20
00:03:55,675 --> 00:03:58,405
Jak by tě tvoje máma našla?

21
00:03:58,478 --> 00:04:01,936
Susie! Susie!

22
00:04:02,015 --> 00:04:05,678
........