1
00:00:10,423 --> 00:00:11,807
Dobre, Wubbo.

2
00:00:13,388 --> 00:00:14,848
Pozrime sa na to.

3
00:00:14,932 --> 00:00:17,893
- Sleduj svetlo.
- Dobre.

4
00:00:19,603 --> 00:00:23,774
Ukryla som sa v lávovom tuneli
vedľa základného tábora.

5
00:00:32,448 --> 00:00:34,618
Dobre, Wubbo. Pozrime sa na to.

6
00:00:35,327 --> 00:00:37,204
Muller, postaraj sa o Molly.

7
00:00:37,287 --> 00:00:39,289
Snažila som sa s Wubbom spojiť,

8
00:00:39,373 --> 00:00:40,999
ale neodpovedal.

9
00:00:41,959 --> 00:00:43,460
Vtedy sa začala búrka.

10
00:00:43,544 --> 00:00:45,170
Molly, si v poriadku?

11
00:00:45,254 --> 00:00:46,338
Poď, poď.

12
00:00:47,089 --> 00:00:48,423
Dobre.

13
00:00:49,466 --> 00:00:51,134
Prosím ťa, daj si...

14
00:00:51,927 --> 00:00:53,387
Molly, si okej?

15
00:00:54,263 --> 00:00:57,599
Nikdy som nič také nevidela.

16
00:00:58,600 --> 00:01:02,563
Akoby... regolit vrel.

17
00:01:02,646 --> 00:01:05,732
Dobre, Wubbo. Pozrime sa na to.

18
00:01:06,900 --> 00:01:08,235
Dobre. Poď.

19
00:01:14,241 --> 00:01:16,243
Vedela som, že má problém,

20
00:01:16,326 --> 00:01:22,165
ale nemohla som ho ísť zachrániť,
kým neprešla búrka.

21
00:01:24,251 --> 00:01:25,252
Tak som čakala.

22
00:01:27,754 --> 00:01:30,632
Čakala som dve hodiny a 45 minút.

23
00:01:33,010 --> 00:01:34,386
Rozhodla si sa správne.

24
00:01:37,139 --> 00:01:38,182
Bude v poriadku?

25
........