1
00:00:01,251 --> 00:00:02,211
VIDĚLI JSTE

2
00:00:02,294 --> 00:00:04,796
Pane Turnere? Pamatujete si na mě?
Strážník Reyesová.

3
00:00:04,880 --> 00:00:06,965
Snad víte, co děláte.

4
00:00:08,592 --> 00:00:09,676
Kde je?

5
00:00:09,760 --> 00:00:11,512
Musíme se mu snažit porozumět.

6
00:00:11,595 --> 00:00:16,475
To dítě. Nemělo tu co dělat.
Byla to chyba.

7
00:00:16,558 --> 00:00:19,645
Leanne si dělá, co chce.

8
00:00:19,728 --> 00:00:23,815
Vaší jedinou nadějí je vrátit ji tam,
kde je jí třeba.

9
00:00:23,899 --> 00:00:27,277
<i>Tak se s ním znovu shledáte.</i>

10
00:00:27,361 --> 00:00:29,821
<i>Podrobnosti neznáme,
ale byla hlášena střelba.</i>

11
00:00:29,905 --> 00:00:30,739
STŘELBA V DOMĚ

12
00:01:18,887 --> 00:01:21,890
<i>Před půlhodinou, v jednu hodinu ráno,</i>

13
00:01:21,973 --> 00:01:25,060
<i>sousedi ohlásili sérii výstřelů.</i>

14
00:01:25,143 --> 00:01:27,354
<i>Policie zatím neuvedla,</i>

15
00:01:27,437 --> 00:01:31,066
<i>kde se rodina nachází
nebo zda je v bezpečí.</i>

16
00:01:31,149 --> 00:01:35,153
<i>O vývoji vás budeme informovat.
Isabelle Carricková pro 8 News.</i>

17
00:01:38,281 --> 00:01:40,826
Jsi spokojená?

18
00:01:40,909 --> 00:01:44,663
Tvoje neposlušnost má následky.

19
00:01:45,872 --> 00:01:47,874
Jak by v tom mohla být zapletená?

20
00:01:53,630 --> 00:01:55,799
Co jste té rodině provedli, Georgi?

21
00:01:57,926 --> 00:01:59,261
Ublížili jste jim?

22
00:02:02,264 --> 00:02:04,391
Byla to May? Je za to odpovědná?

23
00:02:05,684 --> 00:02:06,935
Odpovězte mi.

24
00:02:07,644 --> 00:02:09,521
........