1
00:00:01,251 --> 00:00:02,211
VIDELI STE

2
00:00:02,294 --> 00:00:04,796
Pán Turner? Pamätáte si ma?
Som policajtka Reyesová.

3
00:00:04,880 --> 00:00:06,965
Dúfam, že viete, čo robíte.

4
00:00:08,592 --> 00:00:09,676
Kde je?

5
00:00:09,760 --> 00:00:11,512
Hovorme s ním jeho rečou.

6
00:00:11,595 --> 00:00:16,475
To dieťa sa tu nikdy nemalo ocitnúť.
Bola to chyba.

7
00:00:16,558 --> 00:00:19,645
Leanne má zlozvyk robiť,
čo sa jej zachce.

8
00:00:19,728 --> 00:00:23,815
Tvoja jediná nádej je zobrať ju späť tam,
kde ju potrebujú.

9
00:00:23,899 --> 00:00:27,277
<i>Takto sa s ním opäť spojíš.</i>

10
00:00:27,361 --> 00:00:30,739
<i>Zatiaľ toho veľa nevieme,
ale hlásili tu streľbu.</i>

11
00:01:18,887 --> 00:01:25,060
<i>Pred pol hodinou o jednej
ráno nahlásili susedia sériu výstrelov.</i>

12
00:01:25,143 --> 00:01:27,354
<i>O pobyte rodiny a o tom,</i>

13
00:01:27,437 --> 00:01:31,066
<i>či je v bezpečí,
budú úrady informovať.</i>

14
00:01:31,149 --> 00:01:35,153
<i>O prípade budeme priebežne informovať.
Isabelle Carricková, 8 News.</i>

15
00:01:38,281 --> 00:01:40,826
Už si šťastná?

16
00:01:40,909 --> 00:01:44,663
To je cena za tvoju neposlušnosť.

17
00:01:45,872 --> 00:01:47,874
Čo s tým má ona spoločné?

18
00:01:53,630 --> 00:01:55,799
Čo ste tej rodine spravili, George?

19
00:01:57,926 --> 00:01:59,261
Ublížili ste im?

20
00:02:02,264 --> 00:02:04,391
Má v tom prsty May?

21
00:02:05,684 --> 00:02:06,935
Odpovedzte!

22
00:02:07,644 --> 00:02:09,521
- Čo ste spravili?
- Vedel som to.

23
00:02:10,605 --> 00:02:13,942
Rozreže nás
........