1
00:00:01,043 --> 00:00:02,923
Viděli jste ve WandaVision...

2
00:00:03,003 --> 00:00:07,173
Narozena Irině a Olegu Maximoffovým,
kteří byli zabiti během náletu,

3
00:00:07,257 --> 00:00:10,177
když jí a jejímu dvojčeti, Pietrovi,
bylo deset let.

4
00:00:10,260 --> 00:00:13,680
Dvojčata byla následně radikalizována
a hlásila se k Hydře.

5
00:00:13,764 --> 00:00:15,684
Maximoff zaútočila na zařízení,

6
00:00:15,766 --> 00:00:18,586
ukradla Visionovo tělo
a oživila jej.

7
00:00:18,677 --> 00:00:21,557
- Wanda mě zabila?
- Ano. Požádal jste ji o to.

8
00:00:21,647 --> 00:00:23,317
- Já nemůžu.
- Ale můžeš.

9
00:00:24,358 --> 00:00:26,358
- Vrátil jsem se a opět jsem umřel.
- Ne!

10
00:00:27,861 --> 00:00:29,991
A ona se musela dívat.

11
00:00:30,072 --> 00:00:31,072
Kde jsou dvojčata?

12
00:00:31,198 --> 00:00:33,408
Nejspíš si zrovna hrají ve sklepě.

13
00:00:33,492 --> 00:00:37,702
Snad sis nemyslela, že jsi
jediná kouzelnice ve městě?

14
00:00:38,747 --> 00:00:43,417
Jsem Agatha Harknessová.
Ráda tě konečně poznávám, drahoušku.

15
00:01:37,931 --> 00:01:41,141
Ne, ne, ne.

16
00:01:42,144 --> 00:01:44,154
Prosím ne.

17
00:01:46,023 --> 00:01:48,073
Ne. Ne, prosím.

18
00:01:59,286 --> 00:02:03,706
Agatho Harknessová, jsi čarodějnice?

19
00:02:07,669 --> 00:02:08,709
Ano.

20
00:02:11,840 --> 00:02:13,760
Jsem čarodějnice.

21
00:02:13,842 --> 00:02:16,352
Přesto jsi zradila své společenství.

22
00:02:20,641 --> 00:02:21,771
To není pravda!

23
00:02:21,850 --> 00:02:25,350
Ukradla jsi znalosti,
........