1
00:00:01,470 --> 00:00:04,080
1, 2, 3.

2
00:00:04,679 --> 00:00:09,210
Naspäť. A 1, 2, 3.

3
00:00:41,890 --> 00:00:46,890
Titulky 26.2.2021
Andrea1717

4
00:00:46,990 --> 00:00:48,789
1, 2, 3.

5
00:00:55,890 --> 00:00:59,759
(Blížiaci sa autobus: 073B)

6
00:01:01,600 --> 00:01:03,740
Dobrý deň, moja drahá rodina Etoile.

7
00:01:03,869 --> 00:01:07,540
Som DJ Jae Min z "Etoile",
čo znamená vo francúzštine hviezdy.

8
00:01:07,939 --> 00:01:11,540
Dnes vám chcem
povedať špeciálny príbeh.

9
00:01:12,310 --> 00:01:16,280
Zaujímalo by ma, či moji poslucháči
poznajú príbeh o červenej niti.

10
00:01:16,609 --> 00:01:17,950
Príbeh červenej nite.

11
00:01:18,450 --> 00:01:20,420
Dvaja ľudia, ktorí sú

12
00:01:20,420 --> 00:01:22,790
si súdení,
majú spoločnú červenú niť,

13
00:01:22,790 --> 00:01:24,989
ktorá ich spája
prostredníctvom malíčkov.

14
00:01:26,319 --> 00:01:29,189
A tú niť nemôžu rozviazať

15
00:01:29,189 --> 00:01:32,359
ani ju priviazať na prst
niekoho iného, aj keby chceli.

16
00:01:34,000 --> 00:01:35,599
Nie je to zvláštne a fascinujúce?

17
00:01:36,500 --> 00:01:40,569
Stavím sa, že mnohí z vás
sa práve pozreli na svoj malíček.

18
00:01:42,170 --> 00:01:45,579
Tak dobre.
Zdvihnite svoje malíčky,

19
00:01:45,579 --> 00:01:47,650
aby ste videli,
s kým vám je súdené byť.

20
00:01:58,890 --> 00:02:01,090
Tak povedzte, ako to išlo?

21
00:02:01,230 --> 00:02:02,760
Našli ste svoju spriaznenú dušu?

22
00:02:04,060 --> 00:02:06,799
Vypočujme si teraz pieseň,
ktorá sa hodí k dnešnej atmosfére.

23
........