1
00:00:22,738 --> 00:00:27,528
KM Records
uvádí

2
00:00:27,695 --> 00:00:30,885
ANDĚL ZKÁZY

3
00:00:31,085 --> 00:00:33,438
Hrají

4
00:00:55,063 --> 00:01:00,228
Nová verze podle filmového dramatu
„Trosečníci z ulice Prozřetelnosti“

5
00:01:00,395 --> 00:01:02,766
Kamera

6
00:01:21,088 --> 00:01:23,608
Produkce

7
00:01:23,766 --> 00:01:26,669
Režie

8
00:01:30,465 --> 00:01:35,513
ULICE PROZŘETELNOSTI

9
00:01:52,118 --> 00:01:56,578
- Počkat! Kam jdete?
- Jdu se jen projít.

10
00:01:56,837 --> 00:02:00,616
Čekáme 20 lidí
a vy se jdete projít?

11
00:02:00,791 --> 00:02:05,272
No jo... Ale já se vrátím.

12
00:02:05,414 --> 00:02:09,426
- Nikam nepůjdete.
- Prosím, nechte mě jít.

13
00:02:09,677 --> 00:02:13,426
Dobře. Ale už se nevracejte!

14
00:02:39,123 --> 00:02:42,218
Lucas odešel.

15
00:02:42,344 --> 00:02:47,834
- Pohádali jste se?
- Ne. Nezmínil se, že odchází.

16
00:02:49,311 --> 00:02:52,462
Výborně jsme si rozuměli.
Je to hodný hoch.

17
00:02:52,834 --> 00:02:55,438
Jestli se mu tady nelíbilo,
je lepší, že odešel.

18
00:02:55,597 --> 00:02:57,491
Takových Lucasů je.

19
00:02:58,284 --> 00:03:00,353
Možná je v tom ženská.

20
00:03:14,591 --> 00:03:16,077
- Camilo!
- Co je?

21
00:03:16,269 --> 00:03:20,091
- Tak co uděláme?
- Jdeme, a hned.

22
00:03:20,249 --> 00:03:24,037
- Už se nemůžu dočkat.
- Moje řeč.

23
........