1
00:00:14,098 --> 00:00:21,098
Preklad z anglických titulkov:
M. M. *február 2021

2
00:00:24,799 --> 00:00:28,099
AUCKLAND
MAREC 2019

3
00:00:30,200 --> 00:00:33,865
Naskytla sa mi príležitosť
vrátiť sa do Francúzska

4
00:00:33,866 --> 00:00:36,490
a ukončiť sezónu
v mojom starom tíme Racingu.

5
00:00:36,491 --> 00:00:38,324
Lenže zhruba

6
00:00:38,325 --> 00:00:40,907
dva týždne predtým,
než som mal odletieť

7
00:00:40,908 --> 00:00:42,990
do Paríža,

8
00:00:42,991 --> 00:00:45,157
dostal som správu,

9
00:00:45,158 --> 00:00:47,782
že mi nepovolia francúzsku ligu

10
00:00:47,783 --> 00:00:50,990
kvôli bulgingu disku v mojom krku.

11
00:00:50,991 --> 00:00:55,365
Tak, určite ma to riadne sklamalo.

12
00:00:55,366 --> 00:00:57,907
Myslím, že ich prísne nariadenia

13
00:00:57,908 --> 00:01:01,532
sa trocha líšia
od druhého konca sveta.

14
00:01:01,533 --> 00:01:04,907
Bulging v krku
mám už niekoľko rokov,

15
00:01:04,908 --> 00:01:08,866
mal som vtedy šťastie v nešťastí.

16
00:01:13,200 --> 00:01:15,657
Ľahnite si sem na chrbát,

17
00:01:15,658 --> 00:01:19,032
uvoľnite ramená,
aby vaša hlava sem zapadla...

18
00:01:19,033 --> 00:01:22,949
Špecialista mi to skenoval v roku 2015

19
00:01:22,950 --> 00:01:26,241
po mojom prvom poranení.

20
00:01:29,075 --> 00:01:32,324
Výborne... vydržte, nehýbte sa...

21
00:01:32,325 --> 00:01:34,449
Vysnený výsledok mal byť,

22
00:01:34,450 --> 00:01:37,240
že zranenie sa nezhoršilo.

23
00:01:37,241 --> 00:01:39,615
Výborne... chce to kľud, Dan.

........