1
00:00:35,183 --> 00:00:38,225
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:50,041 --> 00:00:51,000
<i>To se podívejme.</i>

3
00:00:51,791 --> 00:00:52,708
<i>Držíte krok.</i>

4
00:00:55,416 --> 00:00:57,375
<i>Myslíte si, že jste dobří lidé.</i>

5
00:00:59,666 --> 00:01:00,708
<i>Jenže nejste.</i>

6
00:01:02,458 --> 00:01:03,291
<i>Věřte mi.</i>

7
00:01:04,083 --> 00:01:06,041
<i>Nic jako dobrý člověk neexistuje.</i>

8
00:01:09,625 --> 00:01:11,208
<i>Bývala jsem jako vy.</i>

9
00:01:12,333 --> 00:01:15,708
<i>Myslela jsem, že tvrdá práce a férovost</i>

10
00:01:15,791 --> 00:01:18,875
<i>povedou k úspěchu a štěstí.</i>

11
00:01:20,666 --> 00:01:21,583
<i>Kdepak.</i>

12
00:01:22,916 --> 00:01:26,291
<i>S férovou hrou přišli bohatí,</i>

13
00:01:26,375 --> 00:01:28,500
<i>aby nás ostatní udrželi v chudobě.</i>

14
00:01:33,625 --> 00:01:34,666
<i>A já chudá jsem.</i>

15
00:01:38,750 --> 00:01:40,250
<i>Nehodí se to na mě.</i>

16
00:01:43,583 --> 00:01:45,791
<i>Na světě jsou totiž dva druhy lidí.</i>

17
00:01:46,583 --> 00:01:47,750
<i>Ti, kteří berou,</i>

18
00:01:49,125 --> 00:01:50,541
<i>a ti, kterým je bráno.</i>

19
00:01:52,083 --> 00:01:52,916
<i>Dravci</i>

20
00:01:53,458 --> 00:01:54,291
<i>a kořist.</i>

21
00:01:56,125 --> 00:01:57,041
<i>Lev…</i>

22
00:01:57,916 --> 00:01:58,875
<i>nebo jehně.</i>

23
00:02:00,625 --> 00:02:02,583
<i>Jmenuju se Marla Graysonová</i>

24
00:02:03,250 --> 00:02:04,416
<i>a nejsem jehňátko.</i>

25
00:02:06,250 --> 00:02:09,333
<i>Jsem prohnaná lvice.</i>

........