1
00:00:39,722 --> 00:00:41,554
<b>ULTRAMAN</b>

2
00:00:41,589 --> 00:00:44,921
<b>ULTRAMAN
The Ultimate Hero</b>

3
00:02:15,164 --> 00:02:18,396
Kaii, jaké jsou výsledky
spektrální analýzy?

4
00:02:19,503 --> 00:02:21,904
Sotva sto sedmdesát bps.

5
00:02:21,939 --> 00:02:23,428
Máš nějaké nápady?

6
00:02:24,981 --> 00:02:26,847
Není to ústřice.

7
00:02:27,077 --> 00:02:30,157
Co si myslíš, Young, živočich,
minerál nebo zelenina?

8
00:02:31,545 --> 00:02:36,168
Zdá se, že hlavní složka má podobný
molekulární obsah jako ...

9
00:02:36,889 --> 00:02:38,593
hmyz.

10
00:02:40,348 --> 00:02:42,129
Musíte to vidět.

11
00:02:47,163 --> 00:02:49,368
Promiňte, že jdu pozdě, co máte?

12
00:02:49,612 --> 00:02:52,363
- Kapitáne, je to brouk.
- Díky chlapče.

13
00:02:53,181 --> 00:02:56,580
Kapitáne, Kai vlastně
není tak daleko od pravdy.

14
00:02:56,882 --> 00:03:00,771
Jeho prvky jsou podobné těm,
které jsou zde na Zemi.

15
00:03:01,732 --> 00:03:02,950
Jaké prvky?

16
00:03:03,146 --> 00:03:08,147
Sladký polymer, který tvoří
exoskelet nebo vnější část hmyzu.

17
00:03:09,017 --> 00:03:12,788
Skořápka podobná té na Zemi.

18
00:03:13,658 --> 00:03:15,153
Ale není ze Země.

19
00:03:15,188 --> 00:03:16,209
Ano.

20
00:03:17,346 --> 00:03:18,490
Beck?

21
00:03:19,587 --> 00:03:20,708
Co je tohle?

22
00:03:20,743 --> 00:03:22,621
Popáleniny ze vstupu do atmosféry.

23
00:03:23,045 --> 00:03:25,293
Z vesmíru, skvělé.

........