1
00:00:00,070 --> 00:00:07,937
SISYPHUS: MÝTUS

2
00:00:10,381 --> 00:00:13,754
Titulky 27.2.2021
Andrea1717

3
00:00:41,948 --> 00:00:42,990
Pozrime sa čo mám!

4
00:01:05,012 --> 00:01:07,306
"JARNÝ DEŇ"
BTS

5
00:02:53,037 --> 00:02:54,538
Pekné!

6
00:03:42,086 --> 00:03:43,546
VYBERTE SI TRI PRÍCHUTE

7
00:04:01,188 --> 00:04:03,816
Tridsaťosem centimetrov

8
00:04:05,568 --> 00:04:08,446
ZMRZLINA!

9
00:06:05,437 --> 00:06:07,064
Našla si nejaké batérie?

10
00:06:10,442 --> 00:06:12,486
Nie, všetko je už preč.

11
00:06:13,279 --> 00:06:16,198
Tu tiež. Mali by sme ísť
hľadať niekde inde.

12
00:06:16,282 --> 00:06:17,533
Dobre.

13
00:06:17,616 --> 00:06:19,368
Stretneme sa pri východe 2.

14
00:06:19,451 --> 00:06:20,286
Dobre.

15
00:08:11,939 --> 00:08:14,149
NAHRÁVAČI NAVŠTÍVTE
NÁS KVÔLI KONZULTÁCII

16
00:08:14,233 --> 00:08:17,569
OTVORENÉ 24/7, CELÝ ROK
DOSTUPNÉ KONZULTÁCIE (DOPLATOK)

17
00:08:28,008 --> 00:08:32,663
SISYPHUS

18
00:08:41,093 --> 00:08:43,512
Rýchlo skončíme a ideme sa najesť.

19
00:08:46,974 --> 00:08:48,017
Rýchlo.

20
00:08:54,314 --> 00:08:55,816
Aké je vaše číslo?

21
00:08:56,400 --> 00:08:57,693
Okolo 250 tisíc.

22
00:09:00,070 --> 00:09:03,949
Prišli sme dosť skoro.
Ich je okolo 10 tisíc.

23
00:09:06,326 --> 00:09:08,829
Sťahovania sú ťažké,

24
00:09:09,329 --> 00:09:11,832
........