1
00:00:01,610 --> 00:00:03,829
V předchozích dílech:
Dám ti svoje auto.

2
00:00:03,873 --> 00:00:05,179
-V čem je háček?
-Budeš se mi chodit hlásit,

3
00:00:05,222 --> 00:00:06,745
do doby, než budeš
z ulice nebo žádný auto.

4
00:00:06,789 --> 00:00:09,270
-Díky-
-Hej!

5
00:00:09,313 --> 00:00:11,402
S okamžitou platností máte
nařízené volno.

6
00:00:11,446 --> 00:00:12,925
Zbraň a odznak.

7
00:00:12,969 --> 00:00:14,536
Chlapi jako Doug Stanton
by neměli cvičit

8
00:00:14,579 --> 00:00:15,667
naši novou generaci.

9
00:00:15,711 --> 00:00:16,886
Kdybys měl
VŠ titul,

10
00:00:16,929 --> 00:00:19,193
mohl bys být zácvikovým
za dva roky.

11
00:00:19,236 --> 00:00:20,107
Vypadá to,
že musím zpátky do školy.

12
00:00:23,806 --> 00:00:25,938
Díky, že jsi mě tu
nechala vyprat věci.

13
00:00:25,982 --> 00:00:28,637
Přísahám, že sušička mojí
sestřenky, je posedlá.

14
00:00:28,680 --> 00:00:30,117
Kdykoliv.

15
00:00:30,160 --> 00:00:32,075
Navíc to znamená,
že zajistím,

16
00:00:32,119 --> 00:00:35,078
že sníš trochu zeleniny.

17
00:00:35,122 --> 00:00:37,428
Říkala jsem ti -- všichni hustý spolužáci,
jedi nezdravě.

18
00:00:37,472 --> 00:00:38,908
-Hmm.
-Poslyš--

19
00:00:38,951 --> 00:00:40,605
Mám za úkol napsat esej
do školy,

20
00:00:40,649 --> 00:00:42,825
o genderových rolích
na pracovišti

21
00:00:42,868 --> 00:00:44,348
a mám udělat rozhovor
s někým,
........