1
00:04:02,909 --> 00:04:03,951
Čo sa deje?

2
00:04:04,244 --> 00:04:06,496
Radšej zavolaj políciu.

3
00:04:08,415 --> 00:04:11,092
Rýchlo, radšej...
Pôjdem dolu.

4
00:04:14,421 --> 00:04:16,131
- Dávaj pozor.
- Dobre.

5
00:04:17,924 --> 00:04:21,218
Čože? 1947 Kenwood.

6
00:04:48,497 --> 00:04:51,416
- Bill?
- Nie. To nič.

7
00:05:12,854 --> 00:05:15,147
Fajn, ľudia, ustúpte, ustúpte.

8
00:05:15,440 --> 00:05:16,918
Opatrne. Ustúpte.

9
00:05:25,551 --> 00:05:26,869
Polícia!

10
00:05:54,604 --> 00:05:55,904
<i>Tu je polícia.</i>

11
00:05:57,315 --> 00:05:58,933
<i>Ustúpte od trávnika.</i>

12
00:06:27,345 --> 00:06:28,345
Tu!

13
00:06:28,471 --> 00:06:30,639
Fajn, ľudia, ustúpte!

14
00:06:55,916 --> 00:06:58,978
<i>Kapitán Hurley rozsvietil nápis „Nefajčiť“,</i>

15
00:06:59,002 --> 00:07:02,797
<i>keďže sa pripravujeme na pristátie na
Los Angeleskom medzinárodnom letisku.</i>

16
00:07:03,089 --> 00:07:05,716
<i>Prosíme, uhaste svoje cigarety.</i>

17
00:07:06,009 --> 00:07:08,928
<i>Uistite sa, že sú vaše
bezpečnostné pásy zapnuté</i>

18
00:07:09,220 --> 00:07:13,160
<i>a váš stolík a operadlo zaistené.</i>

19
00:07:14,684 --> 00:07:16,894
Bude sa ti to páčiť, synak.

20
00:07:17,187 --> 00:07:19,040
Je to omnoho väčšie
než ten byt vo Venice.

21
00:07:19,064 --> 00:07:21,441
A nebudeš spať na gauči.

22
00:07:30,617 --> 00:07:32,118
Čo to robíš?

23
00:07:32,410 --> 00:07:35,121
Dym.

24
00:07:35,413 --> 00:07:36,705
........