1
00:00:01,376 --> 00:00:03,670
{\an8}NÁMOŘNICTVO USA DRUHÁ FLOTILA
NÁMOŘNÍ OPERAČNÍ ŠTÁB

2
00:00:03,753 --> 00:00:04,921
{\an8}KEFLAVIK, ISLAND

3
00:00:20,020 --> 00:00:21,062
Poručíku.

4
00:00:21,396 --> 00:00:23,398
Nadechněte se a začněte znovu.

5
00:00:23,481 --> 00:00:25,316
To musíte vidět, kapitáne.

6
00:00:25,400 --> 00:00:27,360
Zachytil to jeden z našich radarů.

7
00:00:27,444 --> 00:00:29,070
Je to loď, velká.

8
00:00:29,154 --> 00:00:30,739
Přes 300 metrů.

9
00:00:30,822 --> 00:00:33,324
- Vysílá?
- Negativní.

10
00:00:33,408 --> 00:00:36,661
Má vypnutý transpordér.
Neodpovídá na naše volání.

11
00:00:36,745 --> 00:00:39,998
- Mohl by to být Kuzněcov.
- Tak blízko pobřeží a nezjištěn?

12
00:00:40,749 --> 00:00:43,126
Letadlové lodě
se jen tak z ničeho nic neobjeví.

13
00:00:44,961 --> 00:00:47,297
A taky se jen tak z ničeho nic nevytratí.

14
00:00:47,380 --> 00:00:50,633
Mám tu další, stejná velikost,
na 183 stupních,

15
00:00:50,717 --> 00:00:54,971
rychlost 22 uzlů, bez traspondéru,
40 km východně od té předešlé.

16
00:00:55,055 --> 00:00:58,058
- To musí být technická závada, že?
- Nebudeme nic riskovat.

17
00:00:58,141 --> 00:01:00,935
Zavolejte někoho od stíhaček.
Chci slyšet od pilota, co vidí.

18
00:01:01,019 --> 00:01:04,481
Kapitáne, radary zachytily
přibližující se střelu v letu.

19
00:01:04,564 --> 00:01:06,316
Vypadá to na řízenou střelu.

20
00:01:06,399 --> 00:01:08,610
Naše varovné satelity
nezachytily dopálení.

21
00:01:08,693 --> 00:01:10,737
Můžeme se to pokusit
ověřit pozemním radarem.

22
00:01:10,820 --> 00:01:12,030
Jak rychle letí?

........