1
00:00:00,859 --> 00:00:03,153
{\an8}NÁMOŘNICTVO USA DRUHÁ FLOTILA
NÁMOŘNÍ OPERAČNÍ ŠTÁB

2
00:00:03,236 --> 00:00:04,404
{\an8}KEFLAVIK, ISLAND

3
00:00:19,503 --> 00:00:20,545
Poručíku.

4
00:00:20,879 --> 00:00:22,881
Nadechněte se a začněte znovu.

5
00:00:22,964 --> 00:00:24,799
To musíte vidět, kapitáne.

6
00:00:24,883 --> 00:00:26,843
Zachytil to jeden z našich radarů.

7
00:00:26,927 --> 00:00:28,553
Je to loď, velká.

8
00:00:28,637 --> 00:00:30,222
Přes 300 metrů.

9
00:00:30,305 --> 00:00:32,807
- Vysílá?
- Negativní.

10
00:00:32,891 --> 00:00:36,144
Má vypnutý transpordér.
Neodpovídá na naše volání.

11
00:00:36,228 --> 00:00:39,481
- Mohl by to být Kuzněcov.
- Tak blízko pobřeží a nezjištěn?

12
00:00:40,232 --> 00:00:42,609
Letadlové lodě
se jen tak z ničeho nic neobjeví.

13
00:00:44,444 --> 00:00:46,780
A taky se jen tak z ničeho nic nevytratí.

14
00:00:46,863 --> 00:00:50,116
Mám tu další, stejná velikost,
na 183 stupních,

15
00:00:50,200 --> 00:00:54,454
rychlost 22 uzlů, bez traspondéru,
40 km východně od té předešlé.

16
00:00:54,538 --> 00:00:57,541
- To musí být technická závada, že?
- Nebudeme nic riskovat.

17
00:00:57,624 --> 00:01:00,418
Zavolejte někoho od stíhaček.
Chci slyšet od pilota, co vidí.

18
00:01:00,502 --> 00:01:03,964
Kapitáne, radary zachytily
přibližující se střelu v letu.

19
00:01:04,047 --> 00:01:05,799
Vypadá to na řízenou střelu.

20
00:01:05,882 --> 00:01:08,093
Naše varovné satelity
nezachytily dopálení.

21
00:01:08,176 --> 00:01:10,220
Můžeme se to pokusit
ověřit pozemním radarem.

22
00:01:10,303 --> 00:01:11,513
Jak rychle letí?

........